Uwaga: Jesteś w archiwalnej wersji poradników rozliczeń PIT za 2012 rok!

Program e-pity za 2012 r. znajdziesz tutaj. Aktualne poradniki w ABC Podatki.

 

Co to w ogóle jest korekta?

Często się zdarza, że popełnisz błąd w deklaracji podatkowej. Nie stanowi to problemu, jeśli deklarację cały czas masz na stole – po prostu bierzesz nowy druk i wypełniasz go od początku. Gorzej jeśli wysłałeś już formularz do Urzędu Skarbowego. W takim przypadku jest już troszkę trudniej.

Przepisy prawa podatkowego pozwalają na korygowanie rocznych zeznań podatkowych pod warunkiem, że w stosunku do danego elementu deklaracji, który chcemy korygować, nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa. Po jej zakończeniu również ten element deklaracji nadal można objąć korektą.

UWAGA: Korekta złożona w trakcie postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej w zakresie objętym korektą nie wywołuje skutków prawnych.

Do kiedy konieczna korekta?

Korektę warto składać do momentu, w którym nie nastąpi przedawnienie zobowiązania podatkowego. W przypadku tradycyjnego zeznania na PIT-37 okres przedawnienia trwa 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Po tym terminie korekta nie ma sensu – zobowiązanie nie może zostać egzekwowane. A zatem:

Podatnik składa PIT-37 w związku z podatkiem należnym ze stosunku pracy wykonywanym w roku 2012. Nie opłaca podatku w pełnej wysokości. Termin płatności podatku to 30 kwietnia 2013 r. Od końca roku 2013 liczyć należy 5 lat – w jakim Urząd Skarbowy może ścigać podatnika w celu uiszczenia podatku - a zatem do końca 2018 r.

A po co korygować?

Jeśli zadeklarowałeś mniejsze przychody, niż w rzeczywistości wystąpiły lub wykazałeś zbyt wysokie koszty – to powstaje różnica między tym co faktycznie powinieneś zapłacić – a co wpłynęło na konto Urzędu Skarbowego. Korekta zeznania sprostuje tę sytuację – przy czym dzięki jej dokonaniu, nie poniesiesz odpowiedzialności karnej skarbowej za zaistniałe błędy w deklaracji.

Jak wykonać korektę

Błąd na deklaracji korygujesz poprzez przesłanie deklaracji – takiej samej jak ta pierwotna – ze wskazaniem na niej, że jest to korekta zeznania (zawsze możesz wybrać na deklaracji opcję – złożenie zeznania/korekta zeznania). Przesyłasz ją tak samo, jak zwykłą deklarację za pośrednictwem Poczty Polskiej lub składasz w okienku podawczym Urzędu Skarbowego. Możesz również przesłać ją w formie elektronicznej.

Korekta dokonywana drogą elektroniczną może dotyczyć zarówno deklaracji składanych wcześniej w formie elektronicznej, jak i deklaracji składanej tradycyjnie, w formie papierowej.

UWAGA: Tak jak w przypadku składania deklaracji podatkowej warto posiadać potwierdzenie nadania korekty deklaracji. W przypadku korekty składanej drogą elektroniczną formą potwierdzenia jest UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

Wykazałem za mało podatku i…

Jeśli w korekcie wykaże się więcej podatku do zapłaty, niż w deklaracji złożonej pierwotnie (lub we wcześniej złożonej już korekcie), to należy łącznie z korektą zapłacić należny podatek wraz odsetkami za zwłokę.

A czy korektą mogę przekazać 1% na OPP?

Tak, istnieje taka możliwość. Możliwe jest złożenie korekty w celu przekazania 1% dla wskazanej w deklaracji lub w korekcie - organizacji pożytku publicznego. Warunkiem jest jednak, by:

  • deklaracja podatkowa została złożona w terminie oraz
  • korekta deklaracji złożona była w terminie miesiąca od upływu terminu złożenia zeznania podatkowego (zatem w terminie do 31 maja 2013 r. albo do 1 kwietnia 2013 r. w przypadku PIT-28) oraz
  • zapłacono podatek w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego (a zatem nie koniecznie w całości, ale w części od której podatnik decyduje się przekazać 1% na cel organizacji).

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję