Darmowy Program do PIT

Ulgi i odliczenia

Odliczenia od dochodu 2015
Rodzaj odliczenia Max odliczenie Wymagane dokumenty Dodatkowe warunki Załącznik (poz.) Deklaracja (poz.)
IKZE (konto emerytalne) wartość równa podstawie opodatkowania, nie więcej niż 4750,80 zł dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek   PIT/O (23,24)

PIT-36 (143)
PIT-37 (97)
PIT-28 (65),

PIT-36L (36)

Składki ZUS W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2015 RMUA lub inny dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych  składek   Tylko na deklaracji
PIT

PIT-36 (137, 139),

PIT-36L (34, 35)
PIT-37 (91,93)
PIT-28 (63, 64)

Zwrot nienależnych świadczeń Kwota zwrotu łącznie z podatkiem Dowód zwrotu świadczeń Nie były potrącone, wcześniej były opodatkowane PIT/O (17) PIT-36 (143)
PIT-37 (97)
PIT-28 (65)
Ulga na leki Koszt leków minus 100 zł za miesiąc potwierdzenie wydatku (kto, komu, kiedy, ile) Zaświadczenie lekarskie  o konieczności stosowania leków PIT/O (15) PIT-36 (143)
PIT-37 (97)
PIT-28 (65)
Ulga sprzęt rehabilitacyjny W wysokości poniesionych wydatków Dowód poniesienia wydatku (kto, komu, ile, kiedy) Orzeczenie o niepełnosprawności PIT/O (15) PIT-36 (143)
PIT-37 (97)
PIT-28 (65)
Ulga na samochód 2 280,00 zł Akt własności / współwłasności oraz
skierowanie na zabiegi
Orzeczenie o I lub II stopniu niepełnosprawności PIT/O (15) PIT-36 (143)
PIT-37 (97)
PIT-28 (65)
Darowizny kościelne 6% dochodu podatnika Dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia) Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6% PIT/O (11) PIT-36 (143)
PIT-37 (97)
PIT-28 (65)
Darowizny na organizacje społeczne 6% dochodu podatnika Dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia) Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6% PIT/O (11) PIT-36 (143)
PIT-37 (97)
PIT-28 (65)
krwiodawcy 6% dochodu podatnika Potwierdzenie stacji krwiodawstwa Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6% PIT/O (11) PIT-36 (143)
PIT-37 (97)
PIT-28 (65)
Internet 760,00 zł Dokument (kto, komu, ile, za co zapłacił) nie więcej niż poniesione wydatki, tylko dwa bezpośrednio następujące po sobie lata  PIT/O (17) PIT-36 (143)
PIT-37 (97)
PIT-28 (65)
Nowe technologie 50% wydatków Dokumenty potwierdzające Nie rozliczysz  jej składając PIT-28 PIT/O (21) PIT-36 (143)
PIT-37 (97)
Odliczenia od podatku 2015
Składki zdrowotne W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2014 RMUA lub inny dokument potwierdzający ich wartość Jedynie 7,75% podstawy, a nie 9%, które płacisz Tylko na deklaracji PIT

PIT-36 (174,176),
PIT-37 (108,110) PIT-28 (99, 100)
PIT-16A (20-44)

PIT-36L (50, 51)

Prorodzinna (na dzieci) 1112,04/ rok na 1 dziecko - warunek dochodów; 1112,04/rok na 2 dziecko; 2000,04 na 3 dziecko; 2700 na 4 i kolejne dziecko Akt urodzenia, prawo opieki nad dzieckiem Nie rozliczysz jej składając PIT-28 i PIT-36L PIT/O (34, 35), PIT/UZ

PIT-36 (178)
PIT-37 (112)

Za pracę za granicą (abolicyjna)  Kwota podatku z zagranicy Dokument z zagranicy (odpowiednik PIT-11)   PIT/O (37)

PIT-36 (178)
PIT-37 (112)
PIT-28 (101)

PIT-36L (52)