wybierz temat:

Załącznik PIT/M składa się w związku z doliczaniem dochodów małoletnich dzieci. PIT/M jest załącznikiem wyłącznie do zeznania PIT-36. Rodzice, którzy rozliczają się normalnie na PIT-37, jeżeli będą chcieli doliczyć dochody małoletnich, składają PIT-36.

PIT/M a ulga dla młodych

Osoby małoletnie mogą korzystać z ulgi (zwolnienia) z podatku, jednak wyłącznie w zakresie przychodów z umowy o pracę oraz umowy zlecenie. W przypadku uzyskiwania przez małoletnich dochodów z pracy (wszelakiej, również pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenie), stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, małoletni wypełniają własne rozliczenia roczne. W efekcie:

  • na PIT/M nie trafią przychody zwolnione z opodatkowania u małoletniego - czyli takie które uzyskał i zostały objęte ulgą podatkową dla młodych osób,
  • na PIT/M trafią przychody inne niż z pracy, stypendiów i przedmiotów oddanych do użytku - niezależnie od kwoty uzyskanego przychodu (może być ona nawet bardzo niska),
  • ulga dla młodych nie obejmuje innych tytułów niż praca i zlecenie - wszelkie pozostałe przychody z "prac" wykonywanych przez małoletniego należy rozliczyć na jego własnej deklaracji PIT - wykazując również kwoty niewielkich zarobków.   

Oblicz dokładnie Twój PIT/M do PIT-36 od razu w Programie e-pity 2020.

Nie musisz liczyć podatku w PIT-36 i załącznika PIT/M za 2020 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. 
Wylicz wygodnie Twój PIT-37 z PIT M w Programie e-pity 2020 i wyślij PIT online >>

Zeznanie za małoletniego podpisują i składają jednak opiekunowie prawni (z reguły rodzice).

Również dzieci po ukończeniu 18 roku życia składają własne zeznanie roczne (po ukończeniu 18 roku życia staja się one osobami pełnoletnimi). Wcześniejszą pełnoletniość, a tym samym obowiązek własnego rozliczenia rocznego uzyskują dzieci przed ukończeniem 18 roku życia z chwilą zawarcia małżeństwa.

Inne dochody niż uzyskane z pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych małoletnim do swobodnego użytku rodzice doliczają do własnych dochodów, po czym składają własną deklarację z kwotami odpowiednio powiększonymi o dochody dzieci, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci (wtedy dzieci rozliczają się osobno). Nie mogą oni pobierać pożytków z przychodów dzieci w przypadku, gdy zostają pozbawieni władzy rodzicielskiej lub zarządzanie majątkiem dziecka został powierzony kuratorowi.

W roku kalendarzowym, w którym dziecko osiąga 18 rok życia należy dokonać odpowiedniego podziału dochodów – na okresy, w którym dziecko nie było jeszcze pełnoletnie oraz pełnoletności.

W przypadku łącznego opodatkowania małżonków dochody dzieci dolicza się do sumy dochodów rodziców. Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z małżonków.

2021-06-15

Nowa ulga w PIT 2021 - za opłaty drogowe

Ministerstwo Finansów wprowadza kolejną ulgę w podatku dochodowym obowiązującą w 2021 r. Tym razem dotyczyć ona będzie podmiotów ponoszących opłaty drogowe.

2021-06-14

Pobór podatku u źródła od wypłat za granicę odsunięty przez kolejny okres 2021 r.

Uciążliwe dla podatników przepisy zmuszające do pobrania podatku PIT lub CIT przez nabywców towarów lub usług zostaną po raz kolejny odsunięte.

2021-06-14

Nowe deklaracje podpiszesz elektronicznie

Rozszerzony zostaje zakres formularzy, które przesłać można elektronicznie, z użyciem podpisów elektronicznych. Zmieniono zasady i nazwy szeregu formularzy wykorzystywanych w postępowaniach akcyzowych.