wybierz temat:

 Twój e-Pit

UWAGA! System Twój e-PIT z dniem 30.04.2020 r. automatycznie rozliczył niezatwierdzone deklaracje PIT-37.
Na stronach rządowych możesz sprawdzić, jak rozliczył Cię fiskus i zweryfikować z Programem e-pity, czy skorzystałeś z wszystkich ulg i odliczeń? W Programie e-pity wystawisz korektę PIT-37 za lata 2019-2014.

PIT-37 rozliczysz w programie e-pity

Oprócz standardowego wynagrodzenia za pracę, zatrudniony może otrzymywać również świadczenia wynikające z tytułu ubezpieczenia go w trakcie stosunku pracy. Powstać mogą problemy z prawidłowym wykazaniem ich w deklaracji podatkowej.

Zasiłek chorobowy i wynagrodzenie chorobowe 

Kwoty pieniężne otrzymywane za czas choroby należy wykazać w różnych rubrykach deklaracji PIT-37 w zależności od tego, kto te kwoty wypłaca (czy jest to wynagrodzenie chorobowe, czy zasiłek chorobowy). Zasiłek otrzymywany przez przedsiębiorcę nie pochodzi z działalności gospodarczej, jest wypłacany przez ZUS i trafić w PIT-36 lub PIT-36L lub PIT-28 powinien do innych źródeł.

Wynagrodzenie chorobowe jest świadczeniem przysługującym wyłącznie z tytułu stosunku pracy lub stosunków pokrewnych. Stąd też trafiać będzie ono do tych samych pozycji PIT-37, do których trafia standardowe wynagrodzenie za pracę. Kwoty wynagrodzenia chorobowego nie są na PIT-11 w żaden szczególny sposób wyróżnione, stąd też w trakcie przepisywania kwot z PIT-11 do PIT-37 można nie zwrócić nawet uwagi, że wpisywana kwota dotyczy wynagrodzenia chorobowego.

Oblicz dokładnie Twój PIT-37 od razu w Programie e-pity 2019.

Nie musisz liczyć podatku w PIT-37 za 2019 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. 
Wylicz wygodnie Twój PIT-37 w Programie e-pity 2019 i wyślij PIT online >>

Zasiłek chorobowy wypłacany przez zakład pracy ujmuje się w polach „inne źródła przychodów”. Zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS wpisać należy również do pól wskazujących tzw. inne źródła przychodów. W informacji PIT-40A otrzymanej od ZUS kwota zasiłków powinna być wyszczególniona właśnie jako przychód z innych źródeł przychodów.

Zdarza się, że pracodawca również zasiłki wypłacane samodzielnie traktuje jako przychody z umowy o pracę i w PIT-11 wprowadza w pola „inne źródła przychodów”. Jest to działanie niepożądane, mimo że, nie wpłynie ono na wysokość zaliczki na podatek lub kwotę podatku do zapłaty. Prawidłowe byłoby rozdzielenie zasiłku chorobowego od wynagrodzenia chorobowego, ale w PIT-11 ujęcie ich łącznie w wierszu „wynagrodzenia z umowy o pracę”. Za takim właśnie postępowaniem przemawia opis wiersza 1 druku PIT-11 „Należności ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy, o którym mowa w art. 31 ustawy oraz płatników o których mowa w art. 42e ust. 1 ustawy”.

W deklaracji rocznej natomiast podatnik powinien kwoty zasiłku, zarówno tego z wypłacanego przez zakład pracy, jak i tego wypłacanego przez ZUS wykazywać w polu „inne źródła przychodów”. Zasady tej jednak większość osób nie przestrzega i przepisuje po prostu dane wskazane przez pracodawcę w PIT-11. Takie działanie nie jest do końca poprawne, choć nie zmieni kwoty podatku do zapłaty. Za przychody z innych źródeł uważa się m.in.:

 • kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny,
 • kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego,
 • wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego,
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
 • alimenty,
 • stypendia,
 • dotacje (subwencje),dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia
 • oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Zasiłek rehabilitacyjny

Wypłaty zasiłku rehabilitacyjnego dokonuje ZUS lub zakład pracy. W obu przypadkach zasiłek powinien być ujęty w PIT-11(PIT-11A) oraz w deklaracji rocznej w pozycji inne źródła przychodów.

Zdarza się, że pracodawca również zasiłki wypłacane samodzielnie traktuje jako przychody z umowy o pracę i w PIT-11 wprowadza w pola „wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę”. Jest to działanie niepożądane. Mimo że, nie wpłynie ono na wysokość zaliczki na podatek lub kwotę podatku do zapłaty, to prawidłowe byłoby rozdzielenie zasiłku chorobowego od wynagrodzenia chorobowego. To pierwsze stanowi przychód z innych źródeł (nawet gdy wypłaty dokonuje pracodawca), to drugie – przychód z umowy o pracę.

Za przychody z innych źródeł uważa się m.in.:

 • kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny,
 • kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego,
 • wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego,
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
 • alimenty,
 • stypendia,
 • dotacje (subwencje),dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia
 • oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Uwaga - w 2019 r. przychody z zasiłków wypłacanych przez zakład pracy zawsze trafiaq do PIT-11. Nie należy w żadnym wypadku ujmowac ich w PIT-8C. Dotyczy to zarówno wypłat z tytułu umów o prace, jak i umów cywilnoprawnych. Natomiast na PIT-11 należy ująć zasiłki w odpowiedniej pozycji - zależnie od tytułu wypłaty.

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję