wybierz temat:

 Twój e-Pit
PIT-37 rozliczysz w programie e-pity

Sprzedaż motocykla a umowa o pracę w PIT-37

Po niecałym sezonie trafiła się okazja i sprzedałem kupiony na początku wiosny motocykl. Sprzedałem go w tej samej cenie, w jakiej go kupiłem. Korzystałem z niego przez 5 miesięcy. Teraz zastanawiam się, czy umowę o pracę rozliczyć na druku PIT-37 i jak wykazać kwoty za motocykl.

Prywatna sprzedaż motocykla (ruchomości) przed okresem 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca nabycia, pozostaje opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatek płacić należy od dochodu, czyli od różnicy między ceną sprzedaży, a kosztem jego nabycia, pomniejszoną o wartość nakładów i kosztów sprzedaży.

Sprzedaż musi być wykazana na druku PIT, gdyż nie minął jeszcze okres 6 miesięcy, po którym sprzedaż w ogóle na druku PIT nie musi być wprowadzana. W związku z tym, że ewentualne zaliczki z tytułu prywatnej sprzedaży motocykla rozlicza Pan samodzielnie, a nie za pośrednictwem płatnika, nie wybierze Pan PIT-37, lecz PIT-36. Na tym druku wykazać należy zarówno sprzedaż motocykla, jak i przychody z umowy o pracę.

Oblicz dokładnie Twój PIT-37 od razu w Programie e-pity 2020.

Nie musisz liczyć podatku w PIT-37 za 2020 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. 
Wylicz wygodnie Twój PIT-37 w Programie e-pity 2020 i wyślij PIT online >>

Ulga dla młodych a PIT-37

Czy jeśli jako osoba uczaca się, do 26 r.ż uzyskałem przychód niższy niż 85.528 zł, to muszę złożyć PIT-37 za 2020 r.?

Tak, jest to obowiązkowe. PRzychody wykazuje się w osobnych pozycjach niemniej nie płaci się od tych wynagrodzeń podatku. 

Zasiłek chorobowy a deklaracja PIT

Gdzie w PIT-37 wykazać zasiłek chorobowy? Chorowałem nieprzerwanie 60 dni. Jestem zatrudniony na podstawie stosunku pracy.

W Pana przypadku mamy prawdopodobnie do czynienia ze zbiegiem dwóch niezależnych podstaw wypłaty kwot za okres choroby:

  • Wynagrodzenia chorobowego,
  • Zasiłku chorobowego.

W przypadku wynagrodzenia chorobowego wypłacana kwota trafia bezpośrednio do rubryki 1 części C deklaracji PIT-37 (odpowiednio do wynagrodzeń za pracę w deklaracji PIT-36). W przypadku zasiłku chorobowego wypłacanego przez zakład pracy, wypłacana kwota trafia do tej samej pozycji, co kwota powyżej (chyba że jest Pan w stanie ustalić dokładna jej wartość wówczas można ją ująć wśród innych źródeł przychodów). W przypadku, gdy zasiłek wypłaca ZUS, wypłacone kwoty należy wpisać w pole innych źródeł przychodów.

Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W tym roku zdarzyło się, że byłem chory przez 1,5 miesiąca (15 marzec – 30 kwiecień). Czy do wypłacanego wynagrodzenia chorobowego i zasiłku należy stosować pracownicze koszty uzyskania przychodów?

Nie, zarówno wynagrodzenie chorobowe, jak i zasiłek chorobowy nie będą obniżone o koszty uzyskania przychodów. Tym niemniej koszty przysługują miesięcznie, a w Pana przypadku w kwietniu przez połowę miesiąca był Pan pracownikiem czynnym. Oznacza to, że za kwiecień rozliczy Pan koszty w pełnej wysokości.

Odprawa pracownicza w PIT-37

W tym roku zostałem zwolniony w dniu 30 kwietnia. Zakład pracy w dniu 30 kwietnia wypłacił mi wynagrodzenie za kwiecień a 5 maja odprawę pracowniczą. Czy kwoty te można obniżyć o koszty uzyskania przychodu? Czy obie kwoty podlegają wpisaniu w PIT-37 jako wynagrodzenie ze stosunku pracy?

Wynagrodzenie w okresie wypowiedzenia rozlicza się na takich samych zasadach, co w pozostałym okresie zatrudnienia. W związku z tym za miesiące wypowiedzenia ustalać należy koszty uzyskania przychodów na takich samych warunkach co za miesiące poprzednie (przy założeniu takich samych warunków zatrudnienia, pozostawaniu w pracy itp.).

Podatek ustalany od odprawy pracowniczej będzie pobierany od przychodu pomniejszonego o pracownicze koszty uzyskania przychodów.

Wprawdzie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT wynika, że zwolnione od opodatkowania są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, ale wyłączone z tego zostały odprawy pieniężne wypłacane na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Taka odprawa będzie opodatkowana

Wynagrodzenie bez obowiązku świadczenia pracy a koszty pracownicze

Wypełniam właśnie PIT-37 i zastanawiam się, czy skoro pracodawca rozwiązał ze mną umowę o pracę z prawem do nieświadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, lecz z prawem do uzyskiwania wynagrodzenia, to przysługują mi koszty uzyskania przychodów takie, jak w poprzednim okresie trwania tej umowy?

Wynagrodzenie wynika ze stosunku pracy, pracownik ma zatem prawo do stosowania pracowniczych kosztów uzyskania. Nie ma znaczenia że faktycznie pracy nie świadczył.

Koszty autorskie a wynagrodzenie chorobowe

Czy w przypadku, gdy pójdę na zwolnienie chorobowe, pracodawca ma prawo obniżyć moje koszty autorskie? Mam umowę o pracę i chcę wykazać je w PIT-37 w pełnej wysokości.

Nie ma takiej możliwości, w okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego nie świadczy Pan działań twórczych, stąd przysługują wyłącznie standardowe pracownicze koszty uzyskania przychodów.

Czy przebywając cały rok na zasiłku składam PIT-37?

Początkowo w danym roku wykorzystywałem urlop chorobowy, potem rehabilitacyjny. Później zostałem zwolniony i nie pracowałem już więcej. Czy muszę złożyć PIT-37?

Oczywiście, zarówno zasiłek chorobowy jak i rehabilitacyjny powinny trafić do PIT-37. Płatnikiem w tym przypadku może być zarówno organ ZUS, jaki pracodawca. PIT-37 wypełnia się na podstawie PIT-11A. Może jednak dojść do przypadku, że podatnik uzyska PIT-40A, które stanowi jego deklaracje roczną, o ile tylko nie rozlicza ulg i nie dokonuje modyfikacji w zakresie kwot wykazanych na tym druku. W tym przypadku nie trzeba dodatkowo składać PIT-37.

Czy przebywając na zasiłku dla bezrobotnych składam deklarację PIT-37?

W tym roku uzyskiwałam jedynie zasiłek dla bezrobotnych. Czy muszę się rozliczać z fiskusem?

Tak, należy złożyć PIT-37 a zasiłek wykazać w ramach tzw. innych źródeł przychodów.

2021-06-15

Nowa ulga w PIT 2021 - za opłaty drogowe

Ministerstwo Finansów wprowadza kolejną ulgę w podatku dochodowym obowiązującą w 2021 r. Tym razem dotyczyć ona będzie podmiotów ponoszących opłaty drogowe.

2021-06-14

Pobór podatku u źródła od wypłat za granicę odsunięty przez kolejny okres 2021 r.

Uciążliwe dla podatników przepisy zmuszające do pobrania podatku PIT lub CIT przez nabywców towarów lub usług zostaną po raz kolejny odsunięte.

2021-06-14

Nowe deklaracje podpiszesz elektronicznie

Rozszerzony zostaje zakres formularzy, które przesłać można elektronicznie, z użyciem podpisów elektronicznych. Zmieniono zasady i nazwy szeregu formularzy wykorzystywanych w postępowaniach akcyzowych.