Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Nie chcę przekazać 1% dla OPP, czy jest to możliwe?

Nasz program jest bezpłatny pod warunkiem przekazania 1% na dowolnie wybrane przez siebie OPP. Informacja taka znajduje się w warunkach licencji naszego programu.

Jeśli chcesz wysłać swoją deklarację bez wskazania OPP do przekazania jej 1% -  wymagane jest wysłanie SMS Premium o treści PIT na numer 73624 koszt 3,00 zł netto (3,69 zł brutto).

Po kliknięciu na opcję ‘Nie chcę przekazać 1% podatku na żadne OPP’ należy wysłać SMS-a, a następnie wpisać w programie kod otrzymany w SMS-ie zwrotnym i go aktywować.

Czy PIT-a powinienem wypełniać za pomocą opcji KREATOR PIT, czy AKTYWNE DEKLARACJE?

KREATOR PIT polecamy dla osób rozpoczynających swoją przygodę z PIT-ami. W kilku krokach wpiszesz swoje dane, przychody i ulgi oraz wskażesz OPP, któremu chcesz przekazać 1% podatku. Dodatkowo KREATOR sam wybierze jaki PIT powinien być wystawiony i przepisze wszystkie dane oraz kwoty w odpowiednie pola na deklaracji oraz na wszystkich załącznikach. Jeśli miałeś przychody z kilku źródeł (np. kilka PIT-11), dodaj je osobno przepisując kwoty, a KREATOR wszystko podsumuje i wyświetli w osobnych zakładkach główną deklarację PIT i wystawione do niej załączniki. W każdej chwili można cofnąć się z poglądu PIT-a do KREATORA przez „Wróć do kreatora” oraz poprawić, czy uzupełnić dane w deklaracji.

Opcję AKTYWNE DEKLARACJE przygotowaliśmy dla doświadczonych podatników. Wypełnia się wówczas PIT-a w sposób zbliżony do odręcznego – na aktywnym druku. Program wyświetla na zielono pola, w które wpisuje się dane. Część pól uzupełnia się przez kliknięcie w zielone przyciski „wybierz”, „wpisz dochody”, „wpisz odliczenia” czy „dodaj dziecko”. Dzięki temu dane wpisuje się  tylko  raz, a program transportuje je z każdego załącznika do głównej deklaracji, np. PIT-37.

W moim programie nie zmienił się rok na deklaracji, wciąż widnieje 2015.

Oznacza to, że nie została automatycznie pobrana najnowsza wersja programu za kolejny rok podatkowy.

Być może zostało wyłączone w programie powiadamianie o corocznej aktualizacji. Należy wówczas wejść w zakładkę Plik > Ustawienia i zaznaczyć opcję Aktualizacje automatyczne.

Prawdopodobne jest również to, że przy uruchamianiu programu, nie został potwierdzony komunikat o jego aktualizacji.

Aby mieć pewność, że korzystasz z najnowszej wersji e-pity 2016, możesz pobrać program ze strony: http://www.e-pity.pl/pobierz_darmowy_program/.

Jeśli masz uruchomioną wersję programu e-pity 2016, a na swojej deklaracji widzisz rok 2015, to prawdopodobnie przełączyłeś program na rok podatkowy 2015. Chcąc wystawić deklarację PIT za 2016 rok przełącz rok podatkowy na 2016, aby mieć dostęp do Kreatora PIT i Aktywnych deklaracji za 2016 rok.

Dlaczego nie widzę w programie ubiegłorocznych deklaracji?

Deklaracje za rok 2014 i wcześniejsze nie przenosiły się do nowej wersji programu e-pity do rozliczeń za kolejny rok podatkowy. Chcąc odszukać PIT za 2014 rok należy uruchomić program e-pity 2014. Podobnie z deklaracjami PIT za 2013 rok i wcześniejsze lata – wypełnione PITy są zapisane w programie dedykowanym do rozliczeń za dany konkretny rok podatkowy.

Poprzednie wersje programu e-pity można odszukać klikając w „Menu Start”, następnie przechodząc do opcji „Wszystkie programy”, wybierając „e-pity” i otwierając odpowiednią wersję. Jeśli przez pomyłkę wypełniłeś tegoroczną deklarację w starej wersji programu, np. e-pity 2015, należy pobrać i uruchomić wersję e-pity za rok 2016 i rozliczyć PIT ponownie. Dane podatników zostaną przeniesione do Aktówki do wersji e-pity 2016, więc konieczne będzie wypełnienie jedynie pozostałej części deklaracji.

Od wersji programu e-pity 2016 można już w obrębie jednego programu tworzyć i wysyłać deklaracje i korekty rozliczeń za rok 2015, 2016 i kolejne lata. Wystarczy w programie przełączyć się na odpowiedni rok podatkowy, aby odszukać deklaracje wypełnione za 2015, 2016 czy kolejny rok podatkowy.

W każdym roku podatkowym program e-pity 2016 przechowuje oddzielnie zapisane (w zakładkach Aktówka i Moje formularze) dane wprowadzone przy rozliczaniu PIT-ów za ten konkretny rok podatkowy.

Jak program przenosi dane z ubiegłorocznej wersji e-pity?

Z zeszłego roku przenoszą się dane z listy podatników, dane o dzieciach do ulgi prorodzinnej, dane o prowadzonej działalności gospodarczej, dane o rodzajach przychodów, jakie miał w zeszłym roku podatnik.

Po zainstalowaniu wersji za nowy rok podatkowy, do programu zostaną przeniesione dane. Informacje zostaną zapamiętane i wyświetlą się w Kreatorze dopiero wtedy, gdy podczas wypełniania deklaracji będziemy chcieli taką informację dodać

Dane z listy podatników można wczytać w Kreatorze w oknie „Dane podatnika” przez zielony przycisk "wybierz podatnika", a następnie "wybierz".

Po wczytaniu danych podatnika pojawi się okno o wczytaniu przychodów (o ile osoba korzystała z programu e-pity w zeszłym roku i wysłała deklarację).

Po kliknięciu na lewy przycisk z nazwą PIT-u ( w tym przypadku PIT-37/36, gdyż taki był wypełniony w zeszłym roku), program wczyta w oknie „przychody podatnika” deklaracje, które zostały dodane w zeszłym roku (np. PIT-11, PIT-8C, PIT-11A). Wówczas wystarczy kliknąć na „modyfikuj” i po kolei uzupełnić dane, wpisując aktualne kwoty za rok 2016.

Dane o dzieciach nie będą widoczne od razu w oknie „Ulgi z tytułu wychowania dzieci” ale pojawią się, gdy klikniemy na ”dodaj dziecko”. Jeśli w ciągu ostatniego roku dziecko uzyskało pełnoletność ale dalej się uczy, można zmodyfikować wpisane dane lub usunąć, jeśli np. dziecko skończyło 25 lat i ulga się już nie należy.

Czy muszę posiadać podpis elektroniczny, by wysłać deklarację roczną typu PIT-37?

Nie. Potwierdzenie autentyczności deklaracji dokonuje się poprzez wpisanie następujących informacji:

 • numer NIP (jeśli jest on u podatnika wymagany, np. działalność gospodarcza),
 • imię (pierwsze),
 • nazwisko,
 • numer PESEL (jeśli podatnik posiada ten numer),
 • data urodzenia,
 • kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za poprzedni rok, albo wartość "0" (zero), w przypadku, gdy za rok poprzedni nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku

W przypadku podania błędnych danych system odrzuca deklarację i wyświetla błąd 414.

Zweryfikuj Twój PIT w 6 krokach teraz >

Więcej na temat błędnych kodów weryfikacji w e-deklaracje.gov.pl znajdziesz na: http://www.e-pity.pl/kody-weryfikacji-e-deklaracje-gov-pl/.

Kiedy mogę mieć pewność, że moja deklaracja została wysłana do systemu e-Deklaracje?

Deklaracja jest poprawnie wysłana do systemu e-deklaracje tylko i wyłącznie, jeśli posiada status 200. Wówczas w programie e-pity wyświetli się Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które należy zapisać w formacie pdf lub wydrukować. Jeżeli deklaracja ma status inny niż 200, nie została wysłana do systemu e-Deklaracje!

Wysłałem swoją deklarację, odebrałem UPO i co teraz?

Wysłaną deklarację najlepiej od razu wydrukować lub zapisać w formie pliku pdf na dysku. Można też zapisać dodatkowo deklarację do pliku xml lub wysłać deklarację w formacie xml na swój adres mailowy. Dzięki temu, w razie awarii komputera, będzie można program na nowo zainstalować i wczytać do niego deklarację.

PAMIĘTAJ: Swoją wysłaną deklarację PIT razem z UPO trzeba przechowywać przez 5 lat na wypadek kontroli urzędu skarbowego.

Wypełniłem swój PIT, ale nie znalazłem miejsca, aby zaznaczyć zwrot podatku na konto. Nie wpisałem też ani numeru konta, ani mojego telefonu. Czy popełniłem błąd?

Jeśli składałeś kiedyś w swoim urzędzie skarbowym deklarację NIP-1 lub NIP-3 (od roku 2011 są to deklaracje ZAP-3 lub NIP-7) z numerem kontaktowym i numerem konta, nie musisz ponownie wpisywać tych danych na rocznej deklaracji. Jeśli ktoś np. chciałby wpisać swój numer konta na PIT-37 w polu dodatkowe informacje to i tak urząd dokona zwrotu nadpłaconego podatku na ten numer konta, który ma widoczny w systemie, a który był wpisany na druku zgłoszenia lub aktualizacji danych identyfikacyjnych. Wpisanie numeru konta w polu dodatkowe informacje na rocznym zeznaniu nie jest dla urzędu wiążącą informacją.

Dlatego jeśli zmieniłeś niedawno numer konta bankowego lub inne dane jak, np. nazwisko, adres - musisz zaktualizować te dane w swoim urzędzie skarbowym. Formularze ZAP-3 lub NIP-7 możesz wyszukać i wypełnić w e-pitach w zakładce Baza Formularzy, wpisując odpowiednie dane bezpośrednio do pól w otwartym aktywnym formularzu ZAP-3 lub NIP-7.

Dane podatnika możesz odszukać w programie i je zmodyfikować w zakładce Aktówka.

Jak zaktualizować nr konta w urzędzie skarbowym?

Numer konta należy zaktualizować w US za pomocą druku ZAP-3 lub NIP-7. Formularze te można wyszukać i wypełnić w programie w zakładce Baza Formularzy. Jeśli aktualizujemy dane osoby fizycznej będącej podatnikiem - należy wybrać ZAP-3, natomiast jeśli zmiana danych dotyczy osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (np. osoby prowadzącej działalność gospodarczą) – należy wypełnić NIP-7. W przypadku wyboru formularza ZAP-3, dane rachunku do zwrotu nadpłaty podatku podajemy w części B.4. Na formularzu NIP-7 dane rachunku uzupełniamy w części D.

Wypełnione formularze ZAP-3 i NIP-7 składamy w urzędzie skarbowym w formie papierowej. Elektroniczna wysyłka do US formularzy identyfikacyjnych NIP-7 i ZAP-3 jest możliwa tylko i wyłącznie z kwalifikowanym e-podpisem.

Jaką kwotę mogę odliczyć, jeśli chodzi o wydatki na leki?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odliczając wydatki na leki, można odliczyć jedynie nadwyżkę kwoty ponad 100 zł miesięcznie. Przykładowo, jeśli w styczniu wydatki na leki wyniosły 120 zł, można odliczyć jedynie 20 zł z tej kwoty. Jeśli w jakimś miesiącu wydatki na leki nie przekroczyły 100 zł, wówczas kwoty poniżej 100 zł za ten miesiąc nie można odliczyć w PIT.

Podczas wypełniania deklaracji w naszym programie należy wpisać pełne kwoty wydatków na leki niepomniejszone o 100 zł za każdy miesiąc.

Program sam odliczy 100 zł z każdego miesiąca i na koniec zsumuje tylko wszystkie nadwyżki ponad 100 zł w poszczególnych miesiącach.

Jeśli mam na PIT-40A wykazaną nadpłatę podatku, to z którego pola mam przepisać kwotę zaliczki na swój PIT-37/PIT-36?

Na dole drugiej strony PIT-40A jest zamieszczona taka informacja:

"Informacja dla osób, które na podstawie otrzymanego formularza PIT-11A albo PIT-40A będą składać zeznanie podatkowe PIT-36 lub PIT-37.

Osoby, które od organu rentowego otrzymały:

 • PIT-11A, do zeznania podatkowego PIT-36 albo PIT-37 przenoszą kwoty wykazane w części D oraz w części E w poz. 42, 43 i 44 otrzymanej informacji, zgodnie z opisami zamieszczonymi na zeznaniach,
 • PIT-40A i będą składać zeznanie podatkowe PIT-36 albo PIT-37, do zeznania tego przenoszą kwoty wykazane w części D w poz. 38, w części E w poz. 42, 43 i 44 oraz w części F w poz. 50 otrzymanego rozliczenia, zgodnie z opisami zamieszczonymi na zeznaniach.

Jeżeli otrzymałeś formularz PIT-40A, w zeznaniu podatkowym PIT-36 albo PIT-37 w wierszu „Emerytury-renty oraz inne krajowe świadczenia, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy”, w kolumnie „f”, wpisujesz zaliczkę na podatek w wysokości wykazanej w poz. 50, która uwzględnia rozliczenie kwoty do zapłaty (poz. 48), odpowiednio kwoty nadpłaty (poz. 49)."

Dodając przychody z renty w naszym programie, trzeba w Kreatorze w oknie Przychody Podatnika kliknąć PIT40A/PIT11A, następnie u góry zaznaczyć opcję PIT-40A potem wpisać przychód w pole 38 a zaliczkę na podatek przepisać z pola 50, które już uwzględnia kwotę nadpłaty z pola 49.
Wówczas wpisana zaliczka z pola 50 zostanie przeniesiona do głównej deklaracji PIT i tak wypełniona deklaracja PIT-37/PIT-36 jest wypełniona prawidłowo.

A zgodnie z informacją zapisaną w polu 44 na PIT-40A:

"Nadpłata podatku, zgodnie z ustawą, zaliczona zostanie na poczet zaliczki za miesiąc marzec roku następującego po roku podatkowym, a jeżeli ją przekroczy - zwrócona łącznie z bieżącymi świadczeniami."

Jeżeli w polu 49 na PIT-40A widoczna była nadpłata, to ZUS sam ją rozliczy i zwróci Tobie tę nadpłatę odliczając od zaliczki na podatek za marzec 2017.

Kilka dni temu wysłem deklarację i uzyskałem status  200. Kiedy otrzymam zwrot podatku?

Standardowy termin na zwrot nadpłaconego podatku wynosi 3 miesiące. Jest to termin maksymalny - w przeważającej części przypadków zwrot następuje zdecydowanie wcześniej.

Termin 3 miesięcy na zwrot liczyć należy od dnia złożenia deklaracji podatkowej (czyli np. dnia złożenia deklaracji w okienku podawczym urzędu, dnia wysyłki deklaracji pocztą polską listem poleconym, dnia otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru w przypadku składającego deklarację przez internet).

Więcej na temat zwrotu podatku.

Wypełniłam w Państwa programie swoją deklarację. Czy dotarła ona do urzędu skarbowego?

Jeżeli nie otrzymałeś UPO na maila, to najprawdopodobniej wpisałeś niepoprawnie swój adres mailowy w oknie „Wyślij e-Deklaracje”. W takim wypadku sprawdź status deklaracji w programie e-pity 2015:

 • uruchom program e-pity 2015,
 • kliknij w programie w menu Moje formularze,
 • na liście będzie widoczna Twoja deklaracja, zaznacz ją,
 • na górnym pasku pojawi się ikonka Status lub Wyślij e-Deklaracje,
 • jeśli jest ikona Wyślij e-Deklaracje – oznacza to, że wcześniej nie wysłałeś deklaracji, możesz ją wysłać teraz,
 • jeśli jest ikona Status -> kliknij w nią -> pojawi się informacja, jaki status ma Twoja  deklaracja (200 i odebrane UPO oznaczają, że deklaracja została wysłana poprawnie, status 401, 402, 411, 412, 414 oznacza, że deklaracja nie została wysłana i w  takim wypadku sprawdź, co oznacza dany kod błędu na: http://www.e-pity.pl/kody-weryfikacji-e-deklaracje-gov-pl/ ).

Nie mam deklaracji za rok 2015. Skąd mogę przepisać kwotę przychodu za rok 2015?

Jeśli wypełniałeś deklarację w zeszłym roku w naszym programie e-pity 2015, wszystkie dane wpisane w programie e-pity są zapisane na Twoim komputerze. My nie mamy dostępu do tych danych oraz do wypełnianych deklaracji w naszym programie.

Jeśli nie odinstalowałeś programu e-pity za rok 2015, uruchom go i kliknij w Moje Formularze, następnie otwórz deklarację przez opcję modyfikuj i kliknij w podgląd deklaracji. Sprawdź jaka kwota przychodu widnieje na Twojej deklaracji.

Jeżeli przeinstalowałeś  system lub robiłeś format dysku, to niestety nie będzie możliwe odzyskanie Twojej deklaracji. W takim wypadku możesz  poprosić o odpis deklaracji w swoim urzędzie skarbowym (odpłatnie) lub złożyć deklarację za rok 2016 w formie papierowej i wydrukować kopię dla siebie, aby w przyszłym roku mieć dostęp do kwoty przychodu. Ponadto każdą deklarację podatkową należy archiwizować przez okres 5 lat, na wypadek kontroli skarbowej.

Jeżeli odinstalowałeś program, ale nie usuwałeś danych zapisanych w katalogu Moje dokumenty -> efile-> epity2015, to w takim wypadku zainstaluj program za rok 2015, otwórz go -  deklaracja powinna być w nim widoczna (zakładka Moje formularze).
Archiwalne wersje e-pity 2015 i wcześniejsze są dostępne pod adresem:
http://www.e-pity.pl/o_programie/archiwalne_wersje/ 

Jeśli wypełniałeś swoją deklarację za rok 2015 w innym programie do rozliczania PIT-ów, sprawdź, czy masz jeszcze zainstalowany ten program i odszukaj w nim swoją zapisaną deklarację.

Jeśli w przyszłym roku również będziesz chciał wypełnić swoją deklarację w programie e-pity, wówczas program podczas wysyłania e-Deklaracji zaczyta kwotę przychodu podatnika z zapisanych danych na Twoim dysku.

Jak wpisać kwotę biletów imiennych do deklaracji?

Jeśli kwota wydatków na bilety imienne zakupione na dojazd do pracy, była niższa niż kwota limitu kosztów uzyskania przychodu (np. kwota biletów 640zł przy kosztach 1335zł), wówczas nie podwyższa się kwoty kosztów uzyskania przychodów. Jeśli jednak kwota wydatków na bilety imienne byłaby wyższa od tego limitu kosztów, wtedy w deklaracji w polu kosztów uzyskania przychodów wpisuje się wyższą kwotę wydatków na bilety. Może to mieć wpływ na dalsze rozliczenie podatku PIT i na kwotę zwrotu nadpłaconego podatku.

Uwaga:

Nie należy sumować kwot wydatków na bilety i kwot limitu kosztów  uzyskania przychodów z otrzymanego PIT-11. Do głównej deklaracji np. PIT-37 lub innej należy wpisać kwotę, która jest wyższa.

Jeśli wypełniasz deklarację w Kreatorze w oknie przychodów podatnika z PIT-11 wpisz kwotę wydatków na imienne bilety w polu 'Wpisz wartość imiennych biletów okresowych'. Program sam przeniesie wyższą kwotę do pola kosztów uzyskania przychodów np. do pola 38 na PIT-37.

Jeśli wypełniasz swoją deklarację w sekcji Deklaracje, kliknij w pole kosztów, np. pole 38 na PIT-37 i wpisz ręcznie kwotę, która jest wyższa.

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.