Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Czy PIT-a powinienem wypełniać za pomocą opcji KREATOR, czy DEKLARACJE?

KREATOR polecamy dla osób rozpoczynających swoją przygodę z PIT-ami. W kilku krokach wpiszesz swoje dane, przychody i ulgi oraz wskażesz OPP, któremu chcesz przekazać 1% podatku. Dodatkowo KREATOR sam wybierze jaki PIT powinien być wystawiony i przepisze wszystkie dane oraz kwoty w odpowiednie pola na deklaracji oraz na wszystkich załącznikach. Jeśli miałeś przychody z kilku źródeł (np. kilka PIT-11), dodaj je osobno przepisując kwoty, a KREATOR wszystko podsumuje i wyświetli w osobnych zakładkach główną deklarację PIT i wystawione do niej załączniki. W każdej chwili można cofnąć się z poglądu PIT-a do KREATORA przez „Wróć do kreatora” oraz poprawić, czy uzupełnić dane w deklaracji.

Opcję DEKLARACJE przygotowaliśmy dla doświadczonych podatników. Wypełnia się wówczas PIT-a w sposób zbliżony do odręcznego – na aktywnym druku. Program wyświetla na zielono pola, w które wpisuje się dane. Część pól uzupełnia się przez kliknięcie w zielone przyciski „wybierz”, „wpisz dochody”, „wpisz odliczenia” czy „dodaj dziecko”. Dzięki temu dane wpisuje się  tylko  raz, a program transportuje je z każdego załącznika do głównej deklaracji, np. PIT-37.

Czy program e-pity muszę aktualizować co roku?

Tak. W oparciu o rozporządzenie wydawane przez Ministerstwo Finansów, co rok aktualizujemy formularze deklaracji. Zmieniają się także schematy plików XML niezbędnych do wysyłki PIT-a za pomocą systemu e-Deklaracje.
Mimo tego, że program jest uaktualniany, nie trzeba co roku wpisać do niego od początku swoich danych. Jeżeli te informacje są na tym  komputerze (na tym samym użytkowniku), to wszystkie dane z listy podatników, dane o dzieciach do ulgi prorodzinnej, dane z prowadzonej działalności są przenoszone automatycznie do wersji na nowy rok podatkowy i program podczas wypełniania deklaracji będzie je podpowiadał i wyświetlał.

Wersje archiwalne za lata poprzednie np. dla chcących wystawić korektę PIT-a znajdują się pod adresem: http://www.e-pity.pl/o_programie/archiwalne_wersje/. Jeśli ktoś ma już zainstalowany program za poprzedni rok nie musi go ponownie instalować, wystarczy uruchomić aplikację i stworzyć korektę wypełnionej wcześniej deklaracji.

Jak najszybciej mogę zaktualizować program?

Proszę ponownie uruchomić program i potwierdzić komunikat o nowej wersji. Program automatycznie ściągnie plik nowej wersji, zamknie się i będzie można go ponownie zainstalować.

Aktualna wersja programu znajduje się  na naszej stronie internetowej pod linkiem: http://www.e-pity.pl/pobierz_darmowy_program/. Aplikację na inny system operacyjny można zainstalować przez kliknięcie w ikony systemów operacyjnych (Linux, Mac OS, iPad, Android), które znajdują się pod przyciskiem „Pobierz”.
Niezależnie od aktualizacji, wszystkie dane, które wprowadziłeś w roku ubiegłym do programu, czyli dane podatników pozostaną w nim.

W moim programie nie zmienił się rok na deklaracji, wciąż widnieje 2015.

Oznacza to, że nie została automatycznie pobrana najnowsza wersja programu za kolejny rok podatkowy.

Być może zostało wyłączone w programie powiadamianie o corocznej aktualizacji. Należy wówczas wejść w zakładkę Plik > Ustawienia i zaznaczyć opcję Aktualizacje automatyczne.

Prawdopodobne jest również to, że przy uruchamianiu programu, nie został potwierdzony komunikat o jego aktualizacji.

Aby mieć pewność, że korzystasz z aktualnej wersji e-pity, zawsze możesz pobrać program ze strony: http://www.e-pity.pl/pobierz_darmowy_program/.

Dlaczego nie widzę w programie ubiegłorocznych deklaracji?

Wcześniejsze deklaracje nie przenoszą się do nowej wersji programu. Np. PIT za 2014 rok widoczny jest jedynie po uruchomieniu programu z poprzedniego okresu podatkowego.

Do wcześniejszych deklaracji można wejść przez „Menu Start”, następnie przechodząc do opcji „Wszystkie programy”, wybierając  „e-pity” i odpowiednią wersję. Jeśli przez pomyłkę wypełniłeś tegoroczną deklarację w starej wersji programu, np. e-pity 2014, należy uruchomić wersję za rok 2015 i rozliczyć PIT ponownie. Dane zostaną przeniesione do wersji za kolejny rok podatkowy, więc konieczne będzie wypełnienie jedynie pozostałej części deklaracji.

Jak program przenosi dane z ubiegłorocznej wersji e-pity?

Z zeszłego roku przenoszą się dane z listy podatników, dane o dzieciach do ulgi prorodzinnej, dane o prowadzonej działalności gospodarczej, dane o rodzajach przychodów jakie miał w zeszłym roku podatnik.

Po zainstalowaniu wersji za nowy rok podatkowy zostają przeniesione dane. Program pamięta i wyświetla je w Kreatorze dopiero wtedy, gdy podczas wypełniania deklaracji chcemy taką informację dodać.

Dane z listy podatników można wczytać w Kreatorze w oknie „Dane podatnika” przez zielony przycisk wybierz podatnika, a następnie wybierz.

Kiedy w oknie przychodów podatnika dodamy taki rodzaj przychodów jak mieliśmy w zeszłym roku, to program przepisze je i wyświetli w Kreatorze, np. jeśli w zeszłym roku mieliśmy przychód z dwóch różnych PIT-11 i z PIT-8C, to gdy klikniemy w PIT-11 program przepisze przychody i na naszej liście przychodów pojawią się od razu dodane dwie pozycje PIT-11 i jeden PIT-8C i trzeba będzie tylko przez „modyfikuj” wejść w nie i po kolei uzupełnić dane wpisując aktualne kwoty za rok 2015. Dane z prowadzonej działalności (nazwa firmy, NIP, REGON) również przepiszą się same i tu również trzeba będzie tylko wpisać kwoty.

Dane o dzieciach nie będą widoczne od razu w oknie „Ulgi z tytułu wychowania dzieci” ale pojawią się gdy klikniemy na ”dodaj dziecko”. Jeśli w ciągu ostatniego roku dziecko uzyskało pełnoletność ale dalej się uczy można zmodyfikować wpisane dane lub usunąć jeśli np. dziecko skończyło 25 lat i ulga na nie się już nie należy.

Czy muszę posiadać podpis elektroniczny, by wysłać deklarację roczną typu PIT-37?

Nie. Potwierdzenie autentyczności deklaracji dokonuje się poprzez wpisanie następujących informacji:

 • numer NIP (jeśli jest on u podatnika wymagany, np. działalność gospodarcza),
 • imię (pierwsze),
 • nazwisko,
 • numer PESEL (jeśli podatnik posiada ten numer),
 • data urodzenia,
 • kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za poprzedni rok, albo wartość "0" (zero), w przypadku gdy za rok poprzedni nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku

W przypadku podania błędnych danych system odrzuca deklarację i wyświetla błąd 414.

Zweryfikuj Twój PIT w 6 krokach teraz >

Więcej na temat kodów błędów w e-deklaracje.gov.pl znajdziesz na: http://www.e-pity.pl/kody-weryfikacji-e-deklaracje-gov-pl/.

Kiedy mogę mieć pewność, że moja deklaracja została wysłana do systemu e-Deklaracje?

Deklaracja jest poprawnie wysłana do systemu e-deklaracje tylko i wyłącznie, jeśli posiada status 200. Wówczas w programie e-pity wyświetli się Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, które należy zapisać w formacie pdf lub wydrukować. Jeżeli deklaracja ma status inny niż 200 nie została wysłana do systemu e-Deklaracje!

Wysłałem swoją deklarację, odebrałem UPO i co teraz?

Wysłaną deklarację najlepiej od razu wydrukować lub zapisać w formie pliku pdf na dysku. Można też zapisać dodatkowo deklarację do pliku xml, lub zapisać do xml i wysłać na swój adres mailowy. Dzięki temu, w razie awarii komputera, będzie można program na nowo zainstalować i wczytać do niego deklarację.

PAMIĘTAJ: Swoją wysłaną deklarację PIT razem z UPO trzeba przechowywać przez 5 lat na wypadek kontroli urzędu skarbowego.

Wypełniłem swój PIT, ale nie znalazłem miejsca, aby zaznaczyć zwrot podatku na konto. Nie wpisałem też ani numeru konta, ani mojego telefonu. Czy popełniłem błąd?

Jeśli składałeś kiedyś w swoim urzędzie skarbowym deklarację NIP-1 lub NIP-3 (od roku 2011 są to deklaracje ZAP-3 lub NIP-7) z numerem kontaktowym i numerem konta, nie musisz ponownie wpisywać tych danych na rocznej deklaracji. Jeśli ktoś np. chciałby wpisać swój numer konta na PIT-37 w polu dodatkowe informacje to i tak urząd dokona zwrotu nadpłaconego podatku na ten numer konta, który ma widoczny w systemie, a który był wpisany na druku zgłoszenia lub aktualizacji danych identyfikacyjnych. Wpisanie numeru konta  w polu dodatkowe informacje  na rocznym zeznaniu nie jest dla urzędu wiążącą informacją.

Dlatego jeśli zmieniłeś niedawno numer konta bankowego lub inne dane jak, np. nazwisko, adres - musisz zaktualizować te dane w swoim urzędzie skarbowym. Formularze ZAP-3 lub NIP-7 możesz wypełnić w naszym programie, zaznaczając w części "Dane podatnika" ptaszek w polu "Chcę zaktualizować dane ZAP-3/NIP-7" i wpisując odpowiednie dane bezpośrednio do pól w otwartym aktywnym formularzu ZAP-3 lub NIP-7.

Dane podatnika możesz zmienić zmienia się w oknie danych podatnika przez „Wybierz podatnika” wprowadzenie zmian, a następnie ->zapisz-> wybierz.

Jak zaktualizować nr konta w urzędzie skarbowym?

Nr konta należy zaktualizować za pomocą druku ZAP-3 lub NIP-7. Można wypełnić ten formularz u nas w programie - w oknie Dane podatnika należy zaznaczyć kwadrat "Chcę zaktualizować dane (ZAP-3/NIP-7). Klikamy dalej, po oknie „Przychody podatnika” pojawi się  okno z "Deklaracjami identyfikacyjnymi” – wybieramy ZAP-3, jeśli aktualizujemy dane osoby fizycznej będącej podatnikiem lub NIP-7 jeśli zmiana dotyczy osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem. W przypadku wyboru formularza ZAP-3, dane rachunku do zwrotu lub nadpłaty podajemy w części B.4. W NIP-7 dane rachunku uzupełniamy w części B.5.

Wypełnione formularze ZAP-3 i NIP-7 składamy w urzędzie skarbowym w formie papierowej.

Jaką kwotę mogę odliczyć, jeśli chodzi o wydatki na leki?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami odliczając wydatki na leki można odliczyć jedynie nadwyżkę kwoty ponad 100 zł miesięcznie. Przykładowo jeśli w styczniu wydatki na leki wyniosły 120 zł, można odliczyć jedynie 20 zł z tej kwoty. Jeśli w jakimś miesiącu wydatki na leki nie przekroczyły 100 zł, wówczas kwoty poniżej 100 zł za ten miesiąc nie można odliczyć w PIT.

Podczas wypełniania deklaracji w naszym programie należy wpisać pełne kwoty wydatków na leki nie pomniejszone o 100 zł za każdy miesiąc.

Program sam odliczy 100 zł z każdego miesiąca i na koniec zsumuje tylko wszystkie nadwyżki ponad 100 zł w poszczególnych miesiącach.

Z jakiego pola należy przepisać kwotę zaliczki z PIT-40A?

Na dole drugiej strony PIT-40A jest zamieszczona taka informacja:

"Informacja dla osób, które na podstawie otrzymanego formularza PIT-11A albo PIT-40A będą składać zeznanie podatkowe PIT-36 lub PIT-37. Osoby, które od organu rentowego otrzymały:

 • PIT-11A, do zeznania podatkowego PIT-36 albo PIT-37 przenoszą kwoty wykazane w części D w poz. 33, 34, 35 i 36 oraz w części E w poz. 37, 38 i 39 otrzymanej informacji, zgodnie z opisami zamieszczonymi na zeznaniach,
 • PIT-40A i będą składać zeznanie podatkowe PIT-36 albo PIT-37, do zeznania tego przenoszą kwoty wykazane w części D w poz. 33, w części E w poz. 37, 38 i 39 oraz w części F w poz. 45 otrzymanego rozliczenia, zgodnie z opisami zamieszczonymi na zeznaniach.

Jeżeli otrzymałeś formularz PIT-40A, w zeznaniu podatkowym PIT-36 albo PIT-37 w wierszu „Emerytury-renty oraz inne krajowe świadczenia, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy”, w kolumnie „f”, wpisujesz zaliczkę na podatek w wysokości wykazanej w poz. 45, która uwzględnia rozliczenie kwoty do zapłaty (poz. 43), odpowiednio kwoty nadpłaty (poz. 44)."

Dodając przychody z renty w naszym programie, trzeba w Kreatorze w oknie Przychody Podatnika kliknąć PIT40A/PIT11A, następnie u góry zaznaczyć opcję PIT-40A  potem wpisać przychód w pole 33 a zaliczkę na podatek przepisać z pola 45, które już uwzględnia kwotę z pola 44.
Wówczas wpisana zaliczka z pola 45 zostanie przeniesiona do głównej  deklaracji PIT i tak wypełniona deklaracja PIT-37/PIT-36 jest wypełniona prawidłowo.

A zgodnie z informacją zapisaną w polu 44 na PIT-40A:
"Nadpłata podatku, zgodnie z ustawą, zaliczona zostanie na poczet zaliczki za miesiąc marzec roku następującego po roku podatkowym, a jeżeli ją przekroczy - zwrócona łącznie z bieżącymi świadczeniami."
Jeżeli w polu 44 na PIT-40A widoczna była nadpłata, to ZUS sam ją rozliczy i zwróci Tobę tę nadpłatę odliczając od zaliczki na podatek za marzec 2014.

Kilka dni temu wysłem deklarację i uzyskałem status  200. Kiedy otrzymam zwrot podatku?

Standardowy termin na zwrot nadpłaconego podatku wynosi 3 miesiące. Jest to termin maksymalny - w przeważającej części przypadków zwrot następuje zdecydowanie wcześniej.

Termin 3 miesięcy na zwrot liczyć należy od dnia złożenia deklaracji podatkowej (czyli np. dnia złożenia deklaracji w okienku podawczym urzędu, dnia wysyłki deklaracji pocztą polską listem poleconym, dnia otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru w przypadku składającego deklarację przez internet).

Więcej na temat zwrotu podatku.

Wypełniłam w Państwa programie swoją deklarację. Czy dotarła ona do urzędu skarbowego?

Jeżeli nie otrzymałeś UPO na maila, to najprawdopodobniej wpisałeś niepoprawnie swój adres mailowy w oknie „Wyślij e-Deklaracje”. W takim wypadku sprawdź status deklaracji w programie e-pity 2015:

 • uruchom program e-pity 2015
 • kliknij w programie w menu Moje formularze
 • na liście będzie widoczna Twoja deklaracja, zaznacz ją
 • na górnym pasku pojawi się ikonka Status lub Wyślij e-Deklaracje
 • jeśli jest ikona Wyślij e-Deklaracje – oznacza to, że wcześniej nie wysłałeś deklaracji. Możesz ją wysłać teraz.
 • jeśli jest ikona Status -> kliknij w nią -> pojawi się informacja, jaki status ma Twoja  deklaracja (200 i odebrane UPO oznaczają, że poprawnie deklaracja została wysłana, status 401, 402, 411, 412, 414 oznacza, że deklaracja nie została wysłana i w  takim wypadku sprawdź co oznacza dany kod błędu na: http://www.e-pity.pl/kody-weryfikacji-e-deklaracje-gov-pl/ ).

Nie mam deklaracji za rok 2015. Skąd mogę przepisać kwotę przychodu za rok 2015?

Jeśli wypełniałeś deklarację w zeszłym roku w naszym programie e-pity 2015 wszystkie dane wpisane w programie e-pity są zapisane na Twoim komputerze. My nie mamy dostępu do tych danych oraz do wypełnianych deklaracji w naszym programie.

Jeśli nie odinstalowałeś programu e-pity za rok 2015, uruchom go i kliknij w Moje Formularze, następnie otwórz deklarację przez opcję modyfikuj i kliknij w podgląd deklaracji. Sprawdź jaka kwota przychodu widnieje na Twojej deklaracji.

Jeżeli przeinstalowałeś  system lub robiłeś format dysku, to niestety nie będzie możliwe odzyskanie Twojej deklaracji. W takim wypadku możesz  poprosić o odpis deklaracji w swoim urzędzie skarbowym (odpłatnie) lub złożyć deklarację za rok 2016 w formie papierowej i wydrukować kopię dla siebie, aby w przyszłym roku mieć dostęp do kwoty przychodu. Ponadto każdą deklarację podatkową należy archiwizować przez okres 5 lat, na wypadek kontroli skarbowej.

Jeżeli odinstalowałeś program, ale nie usuwałeś danych zapisanych w katalogu Moje dokumenty -> efile-> epity2015, to w takim wypadku zainstaluj program za rok 2015, otwórz go -  deklaracja powinna być w nim widoczna (zakładka Moje formularze).
Archiwalne wersje e-pity 2015 i wcześniejsze są dostępne pod adresem:
http://www.e-pity.pl/o_programie/archiwalne_wersje/ 

Jeśli wypełniałeś swoją deklarację za rok 2015 w innym programie do rozliczania PIT-ów, sprawdź, czy masz jeszcze zainstalowany ten program i odszukaj w nim swoją zapisaną deklarację.

Jeśli w przyszłym roku również będziesz chciał wypełnić swoją deklarację w naszym programie e-pity, wówczas program podczas wysyłania e-Deklaracji zaczyta kwotę przychodu podatnika z zapisanych danych na Twoim dysku.

Jak wpisać kwotę biletów imiennych do deklaracji?

Jeśli kwota wydatków na bilety imienne zakupione na dojazd do pracy, była niższa niż kwota limitu kosztów uzyskania przychodu (np. kwota biletów 640zł przy kosztach 1335zł), wówczas nie podwyższa się kwoty kosztów uzyskania przychodów. Jeśli jednak kwota wydatków na bilety imienne byłaby wyższa od tego limitu kosztów, wtedy w deklaracji w polu kosztów uzyskania przychodów wpisuje się wyższą kwotę wydatków na bilety. Może  to mieć wpływ na dalsze rozliczenie podatku PIT i na kwotę zwrotu nadpłaconego podatku.

Uwaga:

Nie należy sumować  kwot wydatków na bilety i kwot limitu kosztów  uzyskania przychodów z otrzymanego PIT-11. Do głównej deklaracji np. PIT-37 lub innej należy wpisać kwotę, która jest wyższa.
Jeśli wypełniasz deklarację w Kreatorze w oknie przychodów podatnika z PIT-11 wpisz kwotę wydatków na imienne bilety w polu 'Wpisz wartość imiennych biletów okresowych' program sam przeniesie wyższą kwotę do pola kosztów uzyskania przychodów np. do pola 38 na PIT-37.
Jeśli wypełniasz swoją deklarację w sekcji  Deklaracje kliknij w pole kosztów, np. pole 38 na PIT-37 i wpisz ręcznie kwotę, która jest wyższa.

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.