Zmiana zasad ustalania zobowiązań podatkowych w roku 2022 nie ominie skali podatkowej. W miejsce progresywnej kwoty wolnej wprowadzana jest stała jej wartość niezależna od kwoty dochodu, podwyższona zostaje dwukrotnie kwota I progu skali podatkowej.

Oblicz Twój podatek z nową skalą i kwotą wolną w Programie e-pity 2021!

Nie musisz liczyć podatku w PIT za 2021 według nowej skali podatkowej, nową kwotą wolną oraz zmienionymi kosztami uzyskania ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami i odliczeniami. Wylicz w Programie e-pity 2021 po prostu i rozlicz swój e-PIT w 2022 online >>

 

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

 

120.000

17% minus kwota zmniejszająca 5100 zł

120.000

 

15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Kwota wolna od podatku 2022

Podatnik może stosować kwotę wolną po 425 zł miesięcznie. Oznacza to, że dochód o wartości miesięcznie 2500 zł pozostanie bez podatku. Nie są stosowane dotychczasowe przedziały kwoty wolnej od podatku. Kwotę tę ustala się sztywno na stałą wartość 5100 zł rocznie niezależnie od wysokości dochodu podatnika.

Kwota zmniejszająca stosowana jest w I przedziale. W II przedziale jest ona ujęta już w wartości 15.300 zł, która jest wartością podatku naliczonego według 17% stopy podatku.

Wyliczenie podatku skala podatkowa 2022

Wyliczając podatek podatnik ustala:

  1. przychód
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. składki ZUS podlegające odliczeniu od dochodu (zapłacone za własne ubezpieczenie społeczne lub pobrane z jego wynagrodzenia przez płatnika)
  4. ulgę w kosztach dla klasy średniej (dla działalności gospodarczej oraz przychodów z umów o pracę nakładczą, spółdzielczy stosunek pracy),
  5. odejmując te kwoty od siebie ustala dochód,
  6. dochód mnoży się przez stopę podatku i odejmuje kwotę wolną (I próg) lub nie korzysta z kwoty wolnej (II próg), która wkalkulowana jest już w rozliczenie podatkowe.

Skala podatkowa w trakcie roku, zaliczki na podatek

W trakcie roku podatnik lub płatnik (pracodawca) wylicza zaliczki w sposób zależny od rodzaju zatrudnienia (tytułu przychodów). We wszystkich przypadkach będzie stosował te kategorie rozliczeń, o których mowa powyżej. Istnieją kategorie płatników, którzy przez cały rok stosują I próg skali podatkowej, a dopiero w rozliczeniu rocznym - mają obowiązek dopłacić podatek 32%.

W przypadku umów o pracę (pracę nakładczą, spółdzielczy stosunek pracy) dodatkową kategorią odliczeń jest ulga dla klasy średniej. W przypadku tego rodzaju przychodów płatnik dla przychodów w wysokości wynoszącej od 5 701 zł do 11 141 zł miesięcznie, które podlegają opodatkowaniu według skali, pomniejsza dochód o kwotę ulgi dla pracowników w każdym miesiącu w wysokości obliczonej według wzoru:

  1. (A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5 701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8 549 zł,
  2. (A x (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8 549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł

- w którym A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy.

Płatnik przy wyliczeniu kwoty uwzględnia wyłącznie własne wynagrodzenia przy zastosowaniu powyżej ulgi. Zatem kilku płatników stosować będzie ulgę niezależnie, a nie stosują odliczenia ulgi wyłącznie od miesiąca najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Podatnik nie jest zobowiązany poinformować płatnika o wysokości zarobków z innych tytułów. Jeśli posiada kilka umów, ulgę może stosować w każdej z nich po czym w rozliczeniu rocznym będzie zobowiązany dopłacić ewentualny podatek. Zastosowanie ulg przez poszczególnych płatników nie powoduje zaległości podatkowych.

W związku z rozliczeniem podatku należy również wziąć pod uwagę wyliczenia ulgi dla klasy średniej. 

czytaj więcej o uldze dla klasy średniej
czytaj więcej o zmianach - Polski Ład
 sprawdź kalkulatory wynagrodzeń w 2022 - nowy Polski Ład
sprawdź w kalkulatorze Polski Ład - jaką formę opodatkowania wybrać - działalność gospodarcza
sprawdź w kalkulatorze ryczałt w roku 2022 z nowymi składkami zdrowotnymi ZUS

2022-03-28

Nowy ład - zmiany 2022; stawka podatku, odliczanie zdrowotnej, rozliczenie z dzieckiem

Począwszy od 1 lipca 2022 r. spodziewać się należy zmian w treści przepisów o podatku PIT i CIT. Przeczytaj jakie to zmiany.

2022-03-23

Ulga dla klasy średniej we wspólnym opodatkowaniu małżonków

Dowiedz się więcej o rozliczaniu ulgi dla klasy średniej wspólnie z małżonkiem. Zobacz przykłady rozliczeń.

2022-03-22

Import e-Deklaracji do Programu e-pity już możliwy!

System e-Deklaracje - podatki.gov.pl wkrótce przestanie działać. Upewnij się, że zachowasz swoje dane oraz dokumenty importując je do programu e-pity.

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję