W 2022 r. podwyższona jest kwota, jaką można zarobić bez podatku. Jeśli podatnik zarabia rocznie nie więcej niż 30.000 zł i jest opodatkowany tzw. skalą podatkową, to jego dochód nie zostanie opodatkowany i nie zapłaci podatku. Może jednak być zmuszony zapłacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku dochodu do 120.000 zł podatek wynosi 17% minus kwota zmniejszająca podatek 5100 zł.

W efekcie kwota wolna od podatku to dochód do 30.000 zł, ponieważ gdy policzymy podatek według stawki 17% od 30.000 zł, kwota ta wyniesie 5100 zł, czyli tyle ile odlicza się od podatku (17% minus kwota zmniejszająca 5100 zł).

W przypadku dochodu przekraczającego 120.000 zł podatek wynosi 15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł. Kwota zmniejszająca jest już wkalkulowana w powyższe 15.300 zł, nie odlicza się jej dodatkowo od ustalonej kwoty podatku.

Kwota 120.000 to kwota dochodu, a zatem przychód po pomniejszeniu go o wartość kosztów podatkowych, ulg podatkowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne

Dochód

Wartość podatku

1-120.000

17%

minus 5.100 zł

powyżej 120.000

15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Wysokość kwoty zmniejszającej podatek podlega weryfikacji - Minister właściwy do spraw finansów publicznych przedkłada Radzie Ministrów w terminie do 15 września danego roku propozycję zmiany kwoty zmniejszającej podatek na rok następny, w przypadku gdy kwota minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych jest wyższa od 1/12 ilorazu kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej.

sprawdź kalkulatory wynagrodzeń w 2022 - nowy Polski Ład

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2021.
Nie musisz znać się na PIT'ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2021 i wyślij e-PIT online »

Brak zaliczki na podatek 2022 - umowa zlecenie

Podatnik może zdecydować się, że zaliczek nie będzie płacił. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi sporządzony na piśmie wniosek o niepobieranie zaliczek, wówczas płatnik nie pobiera ich najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek.

Prawo do złożenia wniosku przysługuje podatnikowi, którego roczne dochody nie przekroczą ilorazu kwoty zmniejszającej podatek i najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli jeśli nie przekracza 30.000 zł. Jednocześnie podatnik nie może osiągać innych dochodów, poza dochodami uzyskiwanymi od tego płatnika, od których zaliczki na podatek obliczane są z uwzględnieniem pomniejszenia kwoty wolnej lub są opłacane z działalności gospodarczej lub najmu / dzierżawy.

Wniosek podatnik składa odrębnie dla każdego roku podatkowego.

W sytuacji, gdy podatnik nie złoży wniosku lub gdy przekracza wartość 30.000 zł (czyli dochód przekroczy wartość wolną od podatku) zaliczki muszą być opłacane jak w przypadku pozostałych tytułów.

Takie samo prawo, do niepłacenia zaliczek dotyczy podatników, dla których płatnikami pozostają:

  • spółdzielnie – od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni,
  • oddziały Agencji Mienia Wojskowego – od wypłacanych żołnierzom świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  • podmioty przyjmujące na praktykę absolwencką lub staż uczniowski – od świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich lub odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
2022-03-28

Nowy ład - zmiany 2022; stawka podatku, odliczanie zdrowotnej, rozliczenie z dzieckiem

Począwszy od 1 lipca 2022 r. spodziewać się należy zmian w treści przepisów o podatku PIT i CIT. Przeczytaj jakie to zmiany.

2022-03-23

Ulga dla klasy średniej we wspólnym opodatkowaniu małżonków

Dowiedz się więcej o rozliczaniu ulgi dla klasy średniej wspólnie z małżonkiem. Zobacz przykłady rozliczeń.

2022-03-22

Import e-Deklaracji do Programu e-pity już możliwy!

System e-Deklaracje - podatki.gov.pl wkrótce przestanie działać. Upewnij się, że zachowasz swoje dane oraz dokumenty importując je do programu e-pity.

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję