Uwaga: Jesteś w archiwalnej wersji poradników rozliczeń PIT za 2011 rok!

Program e-pity za 2011 r. znajdziesz tutaj. Aktualne poradniki w ABC Podatki.

Koszty uzyskania przychodów za 2011r.

 umowa o pracę, w tym nakładczą, stosunek służby, spółdzielczy stosunek pracy

  Miesięcznie odliczam Roczne 1 umowa

Rocznie więcej umów

Na miejscu 111 zł 25 gr Max. 1.335 zł 

Max. 2.002 zł 05 gr

dojeżdżam* 139 zł 06 gr Max. 1.668 zł 72 gr

Max. 2.502 zł 56 gr

 

Koszty podwyższone przysługujące z innych tytułów

%

Jakich przychodów koszty ustalane procentowo dotyczą?

50%, można więcej**

Przychodów z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności projektu wynalazczego, topografii układu scalonego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego przez pierwszego właściciela – bez pomniejszania o należne składki ZUS, podstawą obliczania kosztów jest przychód.

50%, można więcej**

Przychodów z opłaty licencyjnej (nie dotyczy wyłącznie twórcy, lecz również dysponenta praw) za przeniesienie prawa stosowania projektu wynalazczego, topografii układu scalonego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymana w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną – bez pomniejszania, podstawą przychód.

50%, można więcej**

Przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu przepisów o prawach autorskich, lub rozporządzania przez nich prawami – podstawą przychód pomniejszony o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe

20%, można więcej**

Przychód pomniejszony o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe z tytułów - działalność artystyczna, naukowa, sportowa, przychody z umów zlecenia i o dzieło

20%, można więcej**

Umowy uaktywniającej - od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika lub opłacone przez podatnika wdanym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe

Kwota 111,25 / 1 335 zł, max. 2002,05 z wielu umów
  • Kontraktu menedżerskiego (umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem lub o podobnym charakterze, w tym w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej),
  • członków zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych ,
  • przychodów otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek

*koszty są podwyższone pod warunkiem, że pracownik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę

** koszty w wyższym wymiarze niż podane procentowo przysługują na podstawie posiadanych przez podatnika dowodów, dokumentujących faktyczne poniesienie wydatków w wyższej wartości

 

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję