wybierz temat:

 Twój e-Pit

Pani Karolina w 2021 r. uzyskuje przychody z umowy o pracę oraz zlecenie. W 2021 roku podatkowym miała 24 lata, czyli mniej niż 26 lat i uprawniona była do ulgi dla młodych. Umowę o pracę wykonywała przez 4 miesiące w okresie styczeń-kwiecień stąd nie płaciła 17% zaliczki na podatek (nie miała obowiązku składać oświadczenia w tej sprawie). Osiągnęła z tego tytułu 50.000 zł przychodu. Od września zawarła umowę zlecenie z tym samym pracodawcą, korzystać będzie z ulgi dla młodych w związku z tą umową - nie poinformowała płatnika o pobieraniu zaliczki na podatek z tego tytułu. 

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT Zero - Program e-pity 2021.

Nie musisz znać się na PIT'ach. Oblicz wygodnie Twojego PIT z ulgą dla młodych do 26 roku życia i zadbaj o szybki zwrot podatku :) Po prostu oblicz Twój e-PIT Zero w Programie e-pity 2021 i wyślij PIT 2022 online >>

Pani Karolina rozlicza się samodzielnie, nie jest w związku małżeńskim, nie korzysta z ulg podatkowych.

 czytaj także poradnik ulga dla młodych - PIT zero >
 zobacz także przykład PIT-37 z ulgą PIT Zero Pana Jana >

Przykład 

Pan Jan zajmuje się programowaniem, jest studentem i ma 25 lat. W 2021 r. wykonywał 5 umów zleceń na rzecz kilku podmiotów. Otrzymał 90.000 zł. Z pierwszych 2 umów było to po 30.000 zł, umowa nr 3 (realizacja lipiec/sierpień) pozwoliła mu zarobić kolejne 30.000 zł. W efekcie z tytułu tej umowy przekroczył limit 85528 zł. Płatnik z tytułu tej umowy otrzymał w połowie jej wykonywania oświadczenie, aby pobierać zaliczki na podatek. Podobnie każdy kolejny płatnik w chwili zawarcia umowy otrzymał oświadczenie o pobieraniu zaliczki na podatek. 

2021-07-14

Środki pieniężne z internetowej zbiórki a PIT

Jak rozliczać podatek ze środków pozyskanych ze zbiórki pieniężnej? Tę kwestię rozstrzygnął ostatnio Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

2021-07-14

Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia a PIT

Sąd Administracyjny w Szczecinie rozstrzygnął kontrowersyjną sprawę, dotyczącą podatku PIT przy sprzedaży nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia.

2021-07-13

Sprzedaż nieruchomości w ramach działalności z wyższym podatkiem

Naczelny Sąd Administracyjny wydał ostatnio niekorzystne orzeczenie dla właścicieli nieruchomości, zbywających należące do nich dobra.