Pomóż nam pomagać!

AVALON - BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1,5%: Kowalska, 17271

KRS: 0000270809

Kilka słów o beneficjencie

Beata Kowalska
Nazywam się Beata Kowalska. Mam 52 lata. Od 2015 roku zmagam się z miażdżycą zarostową tętnic kończyn dolnych. W marcu 2022 roku trafiłam do szpitala z rozpoznaniem martwicy lewej stopy. Natomiast w maju z uwagi na brak gojenia się rany i postępowanie zmian martwiczych zdecydowano o amputacji lewej kończyny dolnej na poziomie uda.Po wyjściu ze szpitala moje życie zmieniło się diametralnie. Z dnia na dzień zostałam skazana na wózek inwalidzki. Dodatkową trudnością było i jest dla mnie poruszanie się po mieszkaniu
i wykonywanie podstawowych czynności życiowych.Przekazując 1,5% podatku lub darowiznę Fundacji AVALON z dopiskiem Kowalska 17271 pomagacie mi Państwo w pokonywaniu codziennych trudności.Wszystkim ludziom o dobrym sercu serdecznie dziękuję.

Kilka słów o naszej organizacji

Fundacja Avalon wspiera w sposób bezpośredni ponad 13 000 osób z niepełnosprawnościami oraz przewlekle chorych z całej Polski.

Umożliwiamy naszym podopiecznym dofinansowanie wydatków związanych z leczeniem, rehabilitacją oraz najważniejszymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawnościami, a także dajemy szansę na realizację indywidualnych celów i pasji (projekt subkont "Weź sprawy we własne ręce" i platforma Helpuj.pl), prowadzimy także holistyczną rehabilitację (Centrum Aktywnej Rehabilitacji Avalon Active), nastawioną na osiągnięcie jak największej samodzielności i niezależności. Ponad to dajemy możliwość sportowego rozwoju w ekstremalnej formie (Avalon Extreme), a także przeciwdziałamy wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami ruchowymi w obszarze seksualności i rodzicielstwa (Projekt Sekson). Prowadzimy także szereg projektów dodatkowych, jak chociażby bezpłatne konsultacje ze specjalistami w ramach Kompleksowego Centrum Poradniczego.

Każdego dnia walczymy o zmianę społecznego postrzegania niepełnosprawności. Prowadzimy kampanie społeczne, badania oraz liczne działania mające na celu aktywizację i poprawę jakości życia osób doświadczających niepełnosprawności i przewlekle chorych na terenie całej Polski.

Łączna wartość pomocy udzielonej dotychczas przez Fundację swoim podopiecznym wynosi ponad 300 mln złotych.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.