Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Waszkiewicz, 1714

Kilka słów o beneficjencie

Izabela Waszkiewicz
PROSIMY O POMOC W NASZYCH CODZINNYCH ZMAGANIACH Z CHOROBĄ CÓRKI
Izabela urodziła się 11.09.1996 roku. Jest dzieckiem z niedowładem spastycznym czterokończynowym, ze zniekształceniem układu mięśniowo-kostnego. Nie chodzi samodzielnie, nie mówi, nie sygnalizuje potrzeb fizjologicznych.
W jej przypadku istnieje konieczność długotrwałej i systematycznej rehabilitacji, niezbędnej do prawidłowego rozwoju fizycznego.
Przekazując 1% podatku Fundacji Avalon z dopiskiem Waszkiewicz, 1714 wspieracie nas Państwo w naszych codziennych zmaganiach z chorobą naszej córki.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym jest ogólnopolską fundacją, będącą organizacją pozarządową non-profit ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego (od 2009 r.). Celem Fundacji jest szeroko rozumiana pomoc osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, m.in.: poprawa jakości życia, spełnianie marzeń oraz zwiększanie samodzielności życiowej podopiecznych, likwidacja barier społecznych oraz promocja sportów ON. Fundacja prowadzi trzy stałe programy: „Weź sprawy we własne ręce” (program subkont, umożliwiający zbieranie środków m.in. z 1% podatku i darowizn), „AVALON ACTIVE” (program aktywnej rehabilitacji) oraz Avalon Extreme (dający możliwość sportowego rozwoju w extremalnej formie). Co roku Fundacja otacza swoją pomocą coraz większą liczbę osób niepełnosprawnych i chorych z całej Polski (ponad 7000 w 2017 r.). Aż 99,3%z nich jest zadowolonych z pracy organizacji i poleca ją innym.

Dane naszego OPP: