Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Mendyk, 1155

Kilka słów o beneficjencie

Norbert Mendyk
OKAZANA DOBROĆ, ZAOWOCUJE STOKROTNIE.
Jestem Norbert! Choruję na cukrzycę t. 1 plus wiele innych chorób.
Z powodu martwicy tkanek amputowano mi prawie całą lewą nogę. Mam problemy z poruszaniem się. Wydatki na leki, leczenie, rehabilitację są duże. Codziennie spotykam się z trudnościami jak walka z silnym bólem, brak środków na leczenie i rehabilitację. Pomimo niepełnosprawności, nie tracę pokoju ducha, bo wierzę że znajdą się osoby, które mi pomogą.
Przekazując 1% podatku Fundacji Avalon z dopiskiem Mendyk, 1155 wspieracie mnie w leczeniu, rehabilitacji oraz codziennym funkcjonowaniu.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym jest ogólnopolską fundacją, będącą organizacją pozarządową non-profit ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego (od 2009 r.). Celem Fundacji jest szeroko rozumiana pomoc osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, m.in.: poprawa jakości życia, spełnianie marzeń oraz zwiększanie samodzielności życiowej podopiecznych, likwidacja barier społecznych oraz promocja sportów ON. Fundacja prowadzi trzy stałe programy: „Weź sprawy we własne ręce” (program subkont, umożliwiający zbieranie środków m.in. z 1% podatku i darowizn), „AVALON ACTIVE” (program aktywnej rehabilitacji) oraz Avalon Extreme (dający możliwość sportowego rozwoju w extremalnej formie). Co roku Fundacja otacza swoją pomocą coraz większą liczbę osób niepełnosprawnych i chorych z całej Polski (ponad 7000 w 2017 r.). Aż 99,3%z nich jest zadowolonych z pracy organizacji i poleca ją innym.

Dane naszego OPP: