Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Bartosiewicz, 2157

Kilka słów o beneficjencie

Michał Bartosiewicz
JEŻELI CHCESZ, TY TAKŻE MOŻESZ POMÓC MICHAŁOWI
Nieszczęśliwy wypadek odebrał temu młodemu i pełnemu energii mężczyźnie swobodę w realizowaniu swoich pasji i marzeń. Związał jego najbliższą̨ przyszłość z wózkiem inwalidzkim...
 Nieszczęśliwy wypadek odebrał temu młodemu i pełnemu energii mężczyźnie swobodę w realizowaniu swoich pasji i marzeń. Związał jego najbliższą przyszłość z wózkiem inwalidzkim, pozostawiając mu wciąż pełen pomysłów umysł i pracowite ręce. Dziś Michał pragnie niezależności życiowej — chodzi nie tylko o długotrwałą rehabilitację, ale także potrzebę stworzenia warunków do samodzielnego zamieszkania.Pomoc w zaspokojeniu tych potrzeb to szansa na lepsze jutro dla Michała, który dotąd swoje życie poświęcał innym — teraz sam jest od nich zależny.  Przekazując 1% podatku lub darowiznę FUNDACJI AVALON z dopiskiem Bartosiewicz, 2157 pomagacie Państwo Michałowi odzyskać samodzielność. To nic nie kosztuje, wystarczy Państwa dobra wola! Prosimy obejrzeć na YouTube film pt.: "Michał Bartosiewicz - Podziękowanie".                                           Dziękujemy!

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym jest ogólnopolską fundacją, będącą organizacją pozarządową non-profit ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego (od 2009 r.). Celem Fundacji jest szeroko rozumiana pomoc osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, m.in.: poprawa jakości życia, spełnianie marzeń oraz zwiększanie samodzielności życiowej podopiecznych, likwidacja barier społecznych oraz promocja sportów ON. Fundacja prowadzi trzy stałe programy: „Weź sprawy we własne ręce” (program subkont, umożliwiający zbieranie środków m.in. z 1% podatku i darowizn), „AVALON ACTIVE” (program aktywnej rehabilitacji) oraz Avalon Extreme (dający możliwość sportowego rozwoju w extremalnej formie). Co roku Fundacja otacza swoją pomocą coraz większą liczbę osób niepełnosprawnych i chorych z całej Polski (ponad 7000 w 2017 r.). Aż 99,3%z nich jest zadowolonych z pracy organizacji i poleca ją innym.

Dane naszego OPP: