Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Wojciechowski, 1481

Kilka słów o beneficjencie

Janusz Wojciechowski
POMÓŻ JANUSZOWI W WALCE O SPRAWNOŚĆ
W 2008 r. Janusz został potrącony przez samochód. W wyniku tego zdarzenia doznał licznych obrażeń m.in. wieloodłamowego złamania kości piszczelowej, złamania żeber, urazu kręgosłupa, wielonarządowego urazu wewnętrznego, zapadnięcia płuc i najgorszego w skutkach, rozległego urazu mózgu.
Po ciężkiej walce o życie i sześciu tygodniach śpiączki zaczął się żmudny proces rehabilitacji, dzięki któremu nastąpiła poprawa. Mimo to Janusz w dalszym ciągu jest osobą leżącą, wymagającą opieki drugiej osoby. Stan jego zdrowia jest ustabilizowany, ale potrzebne jest dalsze leczenie oraz intensywna i kosztowna rehabilitacja.
Przekazując 1% podatku lub darowiznę Fundacji Avalon z dopiskiem Wojciechowski, 1481 pomagacie Januszowi w codziennym funkcjonowaniu oraz w walce o zdrowie.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym jest ogólnopolską fundacją, będącą organizacją pozarządową non-profit ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego (od 2009 r.). Celem Fundacji jest szeroko rozumiana pomoc osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, m.in.: poprawa jakości życia, spełnianie marzeń oraz zwiększanie samodzielności życiowej podopiecznych, likwidacja barier społecznych oraz promocja sportów ON. Fundacja prowadzi trzy stałe programy: „Weź sprawy we własne ręce” (program subkont, umożliwiający zbieranie środków m.in. z 1% podatku i darowizn), „AVALON ACTIVE” (program aktywnej rehabilitacji) oraz Avalon Extreme (dający możliwość sportowego rozwoju w extremalnej formie). Co roku Fundacja otacza swoją pomocą coraz większą liczbę osób niepełnosprawnych i chorych z całej Polski (ponad 7000 w 2017 r.). Aż 99,3%z nich jest zadowolonych z pracy organizacji i poleca ją innym.

Dane naszego OPP: