Uwaga: Jesteś w archiwalnej wersji poradników rozliczeń PIT za 2017 rok!

Pobierz aktualny Program e-pity i rozlicz PIT lub korektę za 2017 > 
Pamiętaj przy korekcie - zmień rok podatkowy na 2017 !

 Aktualną wersję poradników podatkowych PIT znajdziesz tu >

Odliczenia od dochodu 2017
Rodzaj odliczenia Max odliczenie Wymagane dokumenty Dodatkowe warunki Załącznik (poz.) Deklaracja (poz.)
IKZE (konto emerytalne) wartość równa podstawie opodatkowania, nie więcej niż 5 115,60 zł dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek   PIT/O (29)

PIT-36 (159)
PIT-37 (105)
PIT-28 (71)
PIT-36L (26)

Ulga na badanie i rozwój 30-50% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi ewidencja kosztów kwalifikowanych oraz dowód ich poniesienia   Tylko na deklaracji 
PIT

PIT-36

PIT-36L

Składki ZUS W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2017 RMUA lub inny dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych  składek   Tylko na deklaracji
PIT

PIT-36 (153,155)
PIT-36L (24, 25)
PIT-37 (99,101)
PIT-28 (69, 70)

Zwrot nienależnych świadczeń Kwota zwrotu łącznie z podatkiem Dowód zwrotu świadczeń Nie były potrącone, wcześniej były opodatkowane PIT/O (21) PIT-36 (159)
PIT-37 (105)
PIT-28 (71)
Ulga na leki Koszt leków minus 100 zł za miesiąc potwierdzenie wydatku (kto, komu, kiedy, ile) Zaświadczenie lekarskie  o konieczności stosowania leków PIT/O (19) PIT-36 (159)
PIT-37 (105)
PIT-28 (71)
Ulga sprzęt rehabilitacyjny W wysokości poniesionych wydatków Dowód poniesienia wydatku (kto, komu, ile, kiedy) Orzeczenie o niepełnosprawności PIT/O (19) PIT-36 (159)
PIT-37 (105)
PIT-28 (71)
Ulga na samochód 2 280,00 zł Akt własności / współwłasności oraz
skierowanie na zabiegi
Orzeczenie o niepełnosrpawności (od 2018 r. bez konieczności I i II grupy) PIT/O (19) PIT-36 (159)
PIT-37 (105)
PIT-28 (71)
Darowizny kościelne 6% dochodu podatnika Dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia) Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6% PIT/O (13) PIT-36 (159)
PIT-37 (105)
PIT-28 (71)
Darowizny na organizacje społeczne 6% dochodu podatnika Dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia) Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6% PIT/O (11) PIT-36 (159)
PIT-37 (105)
PIT-28 (71)
Krwiodawcy 6% dochodu podatnika Potwierdzenie stacji krwiodawstwa Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6% PIT/O (15) PIT-36 (159)
PIT-37 (105)
PIT-28 (71)
Internet 760,00 zł Dokument (kto, komu, ile, za co zapłacił) nie więcej niż poniesione wydatki, tylko dwa bezpośrednio następujące po sobie lata  PIT/O (25) PIT-36 (159)
PIT-37 (105)
PIT-28 (71)

Policz dokładnie Twoje ulgi i odliczenia od razu w Programie e-pity.

Nie musisz liczyć podatku w PIT za 2017 ręcznie ani wypełniać ręcznie korekty PIT za 2017. Sprawdź wysokość Twoich ulgi, odliczeń i zwrotu podatku w PIT. Ulgi i odliczenia 2017 wylicz w Programie e-pity - zmieniając rok podatkowy na 2017 >>

 Aktualną tabelę ulg i odliczeń znajdziesz tu >

Odliczenia od podatku 2017
 
Składki zdrowotne W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2017 RMUA lub inny dokument potwierdzający ich wartość Jedynie 7,75% podstawy, a nie 9%, które płacisz Tylko na deklaracji PIT

PIT-36 (190,192),
PIT-37 (116,118) PIT-28 (99, 100)

PIT-36L (40, 41)
PIT-28 (108,109)

Prorodzinna (na dzieci) 1112,04/ rok na 1 dziecko - warunek dochodów; 1112,04/rok na 2 dziecko; 2000,04 na 3 dziecko; 2700 na 4 i kolejne dziecko Akt urodzenia, prawo opieki nad dzieckiem Nie rozliczysz jej składając PIT-28 i PIT-36L PIT/O (41),

PIT-36 (194)
PIT-37 (120)

Za pracę za granicą (abolicyjna)  Kwota podatku z zagranicy Dokument z zagranicy (odpowiednik PIT-11)   PIT/O (43)

PIT-36 (194)
PIT-37 (120)
PIT-28 (110)

PIT-36L (42)

 

Wspieramy OPP
Nasi partnerzy