Rozliczyłeś się za granicą z podatku i uzyskałeś zwrot nadpłaty z kraju obcego? Jeśli tak, powinieneś wiedzieć, że taki zwrot podlega również w Polsce rozliczeniu podatkowemu. Czy zwrot podatku z zagranicy stanowi przychód i powinien być od niego naliczony podatek w Polsce? Czy zwrot podatku powinieneś wykazać w PIT rocznym składanym w kraju?

Zwrot podatku z zagranicy powinieneś traktować jako przychód podatkowy i doliczać do podatku w zeznaniu rocznym, składanym za rok, w którym otrzymałeś ten zwrot. Doliczasz kwotę w wysokości wcześniej odliczonej kwoty podatku z zagranicy. Zatem taka kwota wcześniej odliczana podlega rozliczeniu jako przychód podatkowy. Przychód wykazać należy w roku, w którym zwrot został otrzymany lub postawiony do dyspozycji podatnika (zakładamy, że pochodzi ze stosunku pracy z zagranicy). Jeżeli natomiast podatnik uzyskuje przychody z kraju, z którego przychody podlegają zwolnieniu z podatku (o czym stanowi umowa międzynarodowa), kwota zwrotu nie będzie doliczana do przychodów - może jedynie wpływać na wartość stawki stosowanej do wynagrodzenia krajowego. Innymi słowy, kwota taka podwyższą w może wpływać na kwotę stawki podatkowej stosowanej do polskich przychodów, nie będzie natomiast w Polsce dodatkowo opodatkowane.

Jeżeli kwoty z zagranicy są opodatkowane w Polsce i zastosowuje się do nich odliczenie proporcjonalne – kwoty należy doliczać do przychodu i opodatkować.

Co ważne, datą uzyskania przychodu jest w takim przypadku termin uzyskania zwrotu (otrzymania pieniędzy lub postawienia ich do dyspozycji podatnika) takiego podatku od obcego organu skarbowego. Nie trzeba zatem korygować wcześniej składanej deklaracji podatkowej i doliczać tej kwoty. Wystarczy w danym roku, w którym uzyskano zwrot – dokonać jego rozliczenia podatkowego.

2021-04-16

Tytuły przelewów podatkowych, identyfikator zobowiązania podatkowego

Jak nazwać przelew do Urzędu Skarbowego na mikrorachunek? Ministerstwo Finansów ustaliło jednolity zestaw tytułów przelewów podatkowych.

2021-04-13

Odliczenie proporcjonalne zamiast zwolnienia podatkowego - lista krajów

Nowe kraje, z których zarobki będą rozliczane w PIT w 2021 r. w sposób mniej korzystny niż do tej pory.

2021-03-30

IFT-2R w 2021 roku a przedsiębiorcy z PIT-36, PIT36L i PIT-28

Kto i w jakim terminie powinien złożyć informację IFT-2R? Reklamy google, FB, Instagram, licencje do programów komputerowych, usługi chmury a IFT-2R.