Jeśli liczysz, że w zeznaniu rocznym wykorzystasz limity ulg przysługujących małżonkowi…to jesteś w błędzie.

Ulgi podatkowe można wykorzystywać również, gdy rozliczamy się wspólnie z małżonkiem. Problem w tym, że ulgi podatkowe dotyczą wyłącznie podatnika, który składa zeznanie, a nie jego małżonka. Wspólne rozliczenie polega na ustaleniu podatku w imieniu obojga małżonków, w podwójnej wysokości tego podatku obliczanego od połowy połączonych przychodów, po odjęciu jednak wcześniej, odrębnie dla każdego z małżonków, przysługujących im ulg i odliczeń.

Oznacza to, że podatnik nie ma możliwości po wykorzystaniu własnego limitu ulg, przejąć limitów małżonka i rozliczać wydatki poniesione osobiście w podwójnej wartości. Innymi słowy nie może podwajać prawa do ulg podatkowych. Jeżeli natomiast małżonkowie korzystają z ulgi i oboje posiadają udokumentowane wydatki ponoszone wspólnie, to rozliczają je z reguły po połowie. Zdarzają się interpretacje pozwalające również wspólnie ponoszone wydatki, w tym ponoszone z majątku wspólnego, rozliczać w całości u jednego z małżonków.

Inaczej jest w przypadku ulg, które przysługują małżonkom wspólnie, np. z tytułu wychowywania dzieci. W takim przypadku limit 1112,04 zł przysługuje rodzicom wspólnie. Oznacza to, że odliczenia dokonać mogą dowolnie, o ile oboje spełniają warunki korzystania z tej ulgi, tzn. pełną wartość odliczyć może każdy z nich lub mogą kwotę podzielić. Nie oznacza to jednak, że limit można podwoić.

Więcej o ulgach i odliczeniach

2021-04-13

Odliczenie proporcjonalne zamiast zwolnienia podatkowego

Nowe kraje, z których zarobki będą rozliczane w PIT w 2021 r. w sposób mniej korzystny niż do tej pory.

2021-03-30

IFT-2R w 2021 roku a przedsiębiorcy z PIT-36, PIT36L i PIT-28

Kto i w jakim terminie powinien złożyć informację IFT-2R? Reklamy google, FB, Instagram, licencje do programów komputerowych, usługi chmury a IFT-2R.

2021-03-29

Ryczałtowe koszty podwyższone a praca zdalna w okresie pandemii

Czy ryczałtowe koszty podwyższone można deklarować, kiedy pracownicy pracują zdalnie? Sprawdź jak się rozliczać w czasie pandemii COVID.