Jeśli liczysz, że w zeznaniu rocznym wykorzystasz limity ulg przysługujących małżonkowi…to jesteś w błędzie.

Ulgi podatkowe można wykorzystywać również, gdy rozliczamy się wspólnie z małżonkiem. Problem w tym, że ulgi podatkowe dotyczą wyłącznie podatnika, który składa zeznanie, a nie jego małżonka. Wspólne rozliczenie polega na ustaleniu podatku w imieniu obojga małżonków, w podwójnej wysokości tego podatku obliczanego od połowy połączonych przychodów, po odjęciu jednak wcześniej, odrębnie dla każdego z małżonków, przysługujących im ulg i odliczeń.

Oznacza to, że podatnik nie ma możliwości po wykorzystaniu własnego limitu ulg, przejąć limitów małżonka i rozliczać wydatki poniesione osobiście w podwójnej wartości. Innymi słowy nie może podwajać prawa do ulg podatkowych. Jeżeli natomiast małżonkowie korzystają z ulgi i oboje posiadają udokumentowane wydatki ponoszone wspólnie, to rozliczają je z reguły po połowie. Zdarzają się interpretacje pozwalające również wspólnie ponoszone wydatki, w tym ponoszone z majątku wspólnego, rozliczać w całości u jednego z małżonków.

Inaczej jest w przypadku ulg, które przysługują małżonkom wspólnie, np. z tytułu wychowywania dzieci. W takim przypadku limit 1112,04 zł przysługuje rodzicom wspólnie. Oznacza to, że odliczenia dokonać mogą dowolnie, o ile oboje spełniają warunki korzystania z tej ulgi, tzn. pełną wartość odliczyć może każdy z nich lub mogą kwotę podzielić. Nie oznacza to jednak, że limit można podwoić.

Więcej o ulgach i odliczeniach

2021-07-14

Środki pieniężne z internetowej zbiórki a PIT

Jak rozliczać podatek ze środków pozyskanych ze zbiórki pieniężnej? Tę kwestię rozstrzygnął ostatnio Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

2021-07-14

Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia a PIT

Sąd Administracyjny w Szczecinie rozstrzygnął kontrowersyjną sprawę, dotyczącą podatku PIT przy sprzedaży nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia.

2021-07-13

Sprzedaż nieruchomości w ramach działalności z wyższym podatkiem

Naczelny Sąd Administracyjny wydał ostatnio niekorzystne orzeczenie dla właścicieli nieruchomości, zbywających należące do nich dobra.