Kilka słów o naszej organizacji

Fundacja Kasisi powstała 11 kwietnia 2013 r., aby nieść stałą pomoc podopiecznym w Domu Dziecka w Kasisi w Zambii, prowadzonym przez Siostry Służebniczki Maryi Panny Niepokalanie Poczętej z polskiej Starej Wsi.
Dom Dziecka Kasisi działa wyłącznie dzięki ofiarności ludzi dobrej woli i nie ma żadnego wsparcia ze strony państwa zambijskiego. Obecnie przebywa w nim ponad 200 dzieci. Są to sieroty, pół sieroty, ofiary przemocy domowej, seksualnej, handlu ludźmi i dzieci ulicy. Jedna czwarta podopiecznych cierpi na różnego rodzaju przewlekłe choroby, w tym AIDS. Wśród nich są też dzieci z niepełnosprawnością psychiczną i ruchową. Na szczęście pozostałe są całkiem zdrowe i potrzebują jedynie miłości oraz wsparcia.
Cel Fundacji jest prosty – chcemy dla tych dzieci odzyskać dzieciństwo i dać im DOM, w którym poczują się ważne i kochane. Dbamy przy tym, by miały stabilne zaplecze medyczne, pełnowartościowe jedzenie, opłacamy ich edukację i pomagamy rozwijać pasje, organizując zajęcia edukacyjne i wycieczki.
Fundacja opiera swoje działania na crowdfundingu – modlitewnym, emocjonalnym i finansowym. Nie prosimy niewielu o wiele, wierzymy w siłę wielu dających odrobinę. My możemy podzielić się z dziećmi z Kasisi tym, co mamy, a one podzielą się z nami sobą. Dzięki takiej wymianie Kasisi każdego dnia staje się miejscem kipiącym życiem i radością.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy