Kilka słów o naszej organizacji

Celem fundacji jest działalność w zakresie: 1 . promocji zdrowia ogółu społeczeństwa, 2 . integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 3 . przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy