Kilka słów o naszej organizacji

Celem Stowarzyszenia jest:
1) inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy osobom przewlekle chorym i niepełnosprawnym z zespolem Aspergera i wysoko funkcjonujacym autyzmem oraz ich rodzin, a w szczególności prowadzenie działań z zakresu:
- ochrony i poprawy zdrowia, w tym zdrowia psychicznego,
- terapii i rehabilitacji,
- edukacji,
- podnoszenia sprawności fizycznej,
- turystyki i rekreacji,
- rozwijania zainteresowań i poszerzania wiedzy,
- uspoleczniania,
- podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- usamodzielniania,
- poprawy warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i zawodowej,
- adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych,
- przeciwdziałania zjawisku przemocy wobec osób z zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem;
2) wspieranie instytucji zajmujących się kształceniem, wychowywaniem i opieką nad osobami z zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy