Kilka słów o naszej organizacji

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego. Od 2009 roku realizuje program stypendialny adresowany do zdolnej młodzieżyz niezamożnych rodzin, pochodzącej z miejscowości do 30 tys. mieszkańców. Fundacja, kierując się wizją fundatora – Andrzeja Czerneckiego, z pomocą profesjonalistów tworzy i stale udoskonala system motywacyjny dla młodzieży. W ramach programu "Horyzonty" zapewnia podopiecznym możliwość nauki w najlepszych polskich liceach i technikach, a także stałą opiekę koordynatorów regionalnych oraz psychologa, czym wyróżnia się wśród innych organizacji stypendialnych. Podopieczni fundacji EFC mają zagwarantowane zakwaterowanie i wyżywienie, pokrycie kosztów ubezpieczenia, podręczników i zajęć dodatkowych – tak, aby mogli jak najlepiej rozwijać swoje talenty. Czas ferii i wakacji spędzają na obozach narciarskich i windsurfingowych.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: