Pomóż nam pomagać!

STOWARZYSZENIE "RAZEM DAMY RADĘ"

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1,5%: WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

KRS: 0000321776

Stowarzyszenie działa od 2009. Wszystko o nas na stronie www. i FB. Dziękujemy darczyńcom !

Nasza strona www: www.razemdamyradę.org

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy