Pomóż nam pomagać!

"CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO"

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1,5%: 1% na sprzęt do pielęgnacji chorych w domu

KRS: 0000290982

Kilka słów o naszej organizacji

CELEM CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ OPP JEST DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO, ZGODNA Z EWANGELICZNYM PRZYKAZANIEM MIŁOŚCI BOGA I BLIŹNIEGO, MAJĄCA NA UWADZE DOBRO KAŻDEJ OSOBY LUDZKIEJ BEZ WZGLĘDU NA JEJ WYZNANIE, ŚWIATOPOGLĄD, NARODOWOŚĆ, RASĘ I PRZEKONANIA.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy