Pomóż nam pomagać!

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W MIELCU

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1,5%: Działalność statutowa

KRS: 0000232950

Zwracamy się z serdeczną prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego na cele statutowe PSONI Koło w Mielcu. Staramy się naszą pracą, zaangażowaniem i nowymi inicjatywami coraz skuteczniej wspierać osoby niepełnosprawne intelektualnie i ich rodziny.
Za uzyskane wsparcie planujemy wzbogacić bazę rehabilitacyjną, doposażyć sale terapeutyczne w atrakcyjne pomoce dydaktyczne, zapewnić jak najlepsze warunki dla naszych wychowanków, uczestników i pacjentów.
Za udzieloną nam pomoc z całego serca dziękujemy!

Nasza strona www: www.psonimielec.org.pl

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy