Nasza strona www: www.fundacjaludziommorza.pl

Kilka słów o naszej organizacji

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności pożytku publicznego poprzez: 1 . świadczenie pomocy na rzecz osób poszkodowanych i ich rodzin w związku z katastrofą lub wypadkiem na morzu, w szczególności na rzecz rodzin marynarzy , którzy zginęli na morzu w wyniku katastrofy promu "Jan Heweliusz", znajdujących się na skutek pozbawienia jednego z podstawowych źródeł dochodu rodziny w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub życiowej; 2 . wspomaganie wszelkich działań zmierzających do udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wyniku katastrof morskich i ich rodzin; 3 . niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne; 4 . wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych; 5 . wspieranie działalności stowarzyszeń, organizacji społecznych, placówek wychowawczych i opiekuńczych oraz placówek służby zdrowia.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy