Pomóż nam pomagać!

STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI I RODZINY WĘGIELEK

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1,5%: Remont budynków przedszkola, szkoły i liceum

KRS: 0000150431

Chcemy wykonać remonty we wszystkich budynkach przedszkola, szkół i liceum zgodnie z zakres opisanym w biuletynach.

Nasza strona www: www.wegielek.edu.pl

Kilka słów o naszej organizacji

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rodziny Węgielek zajmuje się prowadzeniem placówek edukacyjnych w przedziale wiekowym od 3 do 18 lat - od przedszkola do matury. Charakterystyczną cechą naszego programu jest ścisła współpraca z Rodzicami, która wykorzystuje narzędzie tutoringu zarówno indywidualnego ucznia, jak i rodzinnego. Nasze wsparcie w procesie edukacji i wychowania dzieci jest dostępne dla wszystkich rodzin, które identyfikują się z naszym modelem wychowania i kształcenia, bez względu na możliwości finansowe. Dlatego, to rodzice sami, w zależności od swoich możliwości finansowych, deklarują kwotę czesnego.
Aktualnie wspieramy prawie 1000 dzieci w następujących placówkach: Przedszkole Węgielek, Przedszkole Rodzinne, Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt Płomień, Szkoła Podstawowa dla Chłopców Kuźnica, Szkoła Podstawowa Żar oraz Liceum Ogólnokształcące In Altum. Placówki rosną razem z dziećmi, nie otwieraliśmy od razu placówek na każdym etapie edukacyjnym, tylko te dzieci, które zaczynały przygodę z przedszkolem Węgielek 13 lat temu, dzisiaj są uczniami drugiej klasy Liceum In Altum.
Wierzymy, że nasze dzieci, niezależnie, jakie będą pełnić w przyszłości funkcje w społeczeństwie, czy to na wyższych stanowiskach państwowych, czy to w małych zakładach pracy, będą uczciwymi i pracowitymi ludźmi, dla których Bóg i Rodzina są najważniejsze.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: