Pomóż nam pomagać!

NIEMODLIŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE "NADZIEJA"

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1,5%: REHABILITACJA SPOŁECZNA DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KRS: 0000120009

Dobrowolna i bezinteresowna pomoc osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów. Kształtowanie postaw społecznych. Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym, bezdomnym, niezaradnym w sprawach opiekuńczych i wychowawczych, osobom niepełnosprawnym i innym poszukującym pomocy, w różnych formach, także wsparcia i pomocy rzeczowej.

Nasza strona www: www.nadzieja-niemodlin.pl

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy