Pomóż nam pomagać!

CHIROPRAKTYCY POLSCY

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1,5%: 1 % pomoże ratować chore kręgosłupy

KRS: 0000082388

Chiropraktycy Polscy :
-uczą chronić kręgosłup
-niosą pomoc potrzebującym
-propagują programy prozdrowotne w szkołach
-podejmują akcje charytatywne na rzecz zdrowego społeczeństwa

Stowarzyszenie Chiropraktycy Polscy ma na celu:

1.Oświatę zdrowotną w zakresie profilaktyki chorób narządu ruchu pochodzenia cywilizacyjnego,
2. Podnoszenie kwalifikacji terapeutów manualnych i wypracowanie standardów terapeutycznych poprzez organizowanie szkoleń (zaproszenia wykwalifikowanych terapeutów z całego świata), konferencji, warsztatów, itp., oraz stworzenie Kodeksu Etyki Zawodowej i Kodeksu Pracy Chiropraktyka.
3. Upowszechnianie wiedzy z zakresu diagnostyki zaburzeń czynnościowych w narządzie ruchu i ich leczenia metodami pozafarmakologicznymi w polskim środowisku medycznym,
4. Badania nad skutecznością poszczególnych technik i szkół terapii manualnej w zastosowaniu do konkretnych jednostek chorobowych w celu zakwalifikowania chiropraktyki do grupy pełnoprawnych metod leczniczych stosowanych w wybranych przypadkach,
5. Stałą współpracę ze środowiskiem medycyny konwencjonalnej w celu wypracowania wspólnego modelu najefektywniejszej opieki nad dziećmi z wadami postawy od okresu niemowlęcego do zakończenia wzrostu,
6. Współpraca z klubami sportowymi w zakresie opieki chiropraktycznej nad zawodnikami,
7. Opracowanie prawnego statusu zawodu chiropraktyka w Polsce.

PROSIMY O WPŁATY

Nasza strona www: www.chiropraktycy.pl

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy