Pomóż nam pomagać!

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1,5%: ZAZ Stróże

KRS: 0000028676

Na utrzymanie miejsc pracy osób z niepełnosprawnością zatrudnionych w ZAZ Stróże

Nasza strona www: www.zazstroze.pl

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy