Pomóż nam pomagać!

Fundacja Dobrych Inicjatyw

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1,5%: Wsparcie dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo - wychowawczych (domy dziecka) w Polsce.

KRS: 0000497957

Fundacja Dobrych Inicjatyw zajmuje się wsparciem dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo - wychowawczych (Domy Dziecka) ze szczególnym uwzględnieniem placówek z małych miejscowości i terenów wiejskich. Fundacja wspiera wychowanków poprzez wsparcie ich talentów, pasji, warsztatów edukacyjnych, obozów i kolonii, przygotowania zawodowego, wsparcia psychologicznego oraz wsparcia rzeczowego. Dodatkowo Fundacja Dobrych Inicjatyw włącza młodzież z placówek w akcje wolontariatu na rzecz innych potrzebujących grup. Oprócz wsparcia dzieci i młodzieży Fundacja Dobrych Inicjatyw podejmuje szereg działań na rzecz osób starszych i samotnych.

Nasza strona www: https://www.fdi.org.pl

Kilka słów o naszej organizacji

Misją Fundacji Dobrych Inicjatyw jest upomnieć się o dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dostarczyć im narzędzia do samodzielności. FDI zajmuje się wsparciem dzieci i młodzieży w instytucjonalnej pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem placówek z małych miejscowości i terenów wiejskich.
Fundacja wspiera wychowanków poprzez wsparcie ich talentów, pasji, warsztatów edukacyjnych, obozów i kolonii, przygotowania zawodowego, wsparcia psychologicznego oraz wsparcia rzeczowego. Dodatkowo Fundacja Dobrych Inicjatyw włącza młodzież z placówek w akcje wolontariatu na rzecz innych potrzebujących grup. Oprócz wsparcia dzieci i młodzieży Fundacja Dobrych Inicjatyw podejmuje szereg działań na rzecz osób starszych i samotnych.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy