Kilka słów o naszej organizacji

Celem Fundacji "Zdążyć z Miłością" jest pomoc osobom najbardziej potrzebującym, a szczególnie samotnym, bezdomnym matkom z małoletnimi dziećmi. Fundacja prowadzi działalność dobroczynną i charytatywną, zajmuje się ochroną i promocją zdrowia, pomocą osobom niepełnosprawnym, wspieraniem osób w wieku emerytalnym oraz realizuje inne cele zgodnie ze statutem.
Pierwszy projekt Fundacji to utworzenie, a następnie prowadzenie "mieszkania chronionego" dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi. W mieszkaniu chronionym, które zostało otwarte w czerwcu 2015 roku, mamy z dziećmi znalazły bezpieczny dom, otoczone są troską i miłością oraz wsparciem ze strony Fundacji.
Kolejne, drugie już mieszkanie chronione, zostało otwarte w październiku 2016 roku. To kontynuacja projektu Fundacji. W nim kolejne mamy ze swoimi dziećmi znalazły schronienie.

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy