Kilka słów o naszej organizacji

Celem Fundacji jest: - niesienie wszelkiej pomocy ludziom, a w szczególności dzieciom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej i duchowej poprzez prowadzenie i wspieranie działalności misyjnej w ramach międzynarodowej organizacji "Heart035bs Home", - szerzenie charyzmatu współczucia i pocieszenia na całym świecie poprzez szereg działań charytatywnych i kulturalnych, • promocja i organizacja wolontariatu, - krzewienie wiedzy o działalności misyjnej, - upowszechnianie praw człowieka, - działalność w dziedzinie kultury i sztuki, - działalność szkoleniowa, oświatowa i edukacyjna, - działalność charytatywna, • pomoc humanitarna, - pomoc społeczna, - przeciwdziałanie patologiom społecznym, - ochrona zdrowia i życia.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy