Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1,5%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 )DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAZONEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, 2 \)AKTYWIZOWANIE LUDNOSCI WIEJSKIEJ, 3 )DZIAŁANIA MAJACE NA CELU ROZWÓJ,OCHRONE I PROMOCJE SRODOWISKA NATURALNEGO, KRAJOBRAZU I ZASOBÓW HISTORYCZNO-KULTUROWYCH, POPULARYZACJI I ROZWOJU PRODUKCJI WYBORÓW REGIONALNYCH, 4 \)WSPIERANIE ROZWOJU EDUKACJI,OSWIATY I WYCHOWANIA, 5 \)WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOSCI ORAZ INICJATYW LOKALNYCH, 6 )ROZWÓJ SPOŁECZENSTWA OBYWATELSKIEGO I AKTYWNOSCI SPOŁECZNEJ OBYWATELI, 7 )DZIAŁANIA NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ, 8 )DZIAŁANIA SŁUZACE UPOWSZECHNIANIU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, 9 )POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ZYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB W TYM WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTEPCZEJ, 10 )DZIAŁALNOSC NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROZONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, 11 )DZIAŁALNOSC CHARYTATYWNA, 12 )OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOSC LECZNICZA W ROZUMIENIU USTAWY Z 15.04.2011 R. O DZIAŁALNOSCI LECZNICZEJ (DZ.U.Z 2015 R. POZ. 618,788 I 905 \), 13 )DZIAŁALNOSC NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 14 )DZIAŁALNOSC NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I MEZCZYZN, 15 )DZIAŁALNOSC WSPOMAGAJACA ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALAZCZOSCI I INNOWACYJNOSCI ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE I WDRAZANIE NOWYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ, 16 \)EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZAT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO, 17 )DZIAŁALNOSC NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIE KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIEDZY SPOŁECZENSTWAMI, 18 \)PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU, 19 )DZIAŁALNOSC NA RZECZ RODZINY, MACIERZYNSTWA, RODZICIELSTWA I OCHRONY PRAW DZIECKA, 20 )UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ZWIEKSZANIA SWIADOMOSCI PRAWNEJ SPOŁECZENSTWA, 21 ) UDZIELANIE NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO, 22 ) DZIAŁALNOSC NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję