Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1,5%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji są: 1 ) tworzenie warunków dla właściwej opieki i rehabilitacji osób cierpiących na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia, w tym także psychiczne oraz wieku starczego, 2 ) upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o problemach ludzi chorych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia, 3 ) propagowanie i prowadzenie działań informacyjnych i konsultacyjnych dla osób chorych na stwardnienie rozsiane i ich rodzin w zakresie specjalistycznych leków oraz sprzętu rehabilitacyjnego, 4 ) stwarzanie możliwości i pozyskiwanie miejsc w szpitalach, sanatoriach i ośrodkach rehabilitacyjnych dla osób chorych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia narządów ruchu, 5 ) propagowanie działań służących stwarzaniu godnych i dostosowanych do choroby warunków socjalno-bytowych dla osób chorych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia narządów ruchu, 6 ) propagowanie działań zmierzających do adaptacji i przekwalifikowania Iub zdobywania kwalifikacji zawodowych przez osoby chore na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia narządów ruchu, 7 ) organizowanie bezpośredniej opieki nad ludźmi chorymi na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia narządów ruchu, 8 ) propagowanie działań zmierzający do likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, 9 ) propagowanie działań integracyjnych wśród ludzi chorych na stwardnienie rozsiane i inne ciężkie schorzenia oraz promocja zdrowego trybu życia. 10 ) organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych i naukowo- badawczych służących znalezieniu przyczyn powstawania stwardnienia rozsianego i innych przewlekłych schorzeń narządu ruchu oraz promowanie nowoczesnych sposób leczenia, 11 ) organizowanie kół zainteresowań, różnych form rozrywki, wypoczynku i rekreacji dostępnych i zalecanych chorym na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia narządów ruchu.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję