Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1,5%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .) Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, 2 .) Wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz ochrony zwierząt oraz kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa, w tym w szczególności dzieci i młodzieży między innymi poprzez: - organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów i zjazdów naukowych z zakresu nowoczesnych metod humanitarnej hodowli zwierząt, humanitarnych metod uboju zwierząt, a także rehabilitacji osób niepełnosprawnych z udziałem zwierząt, - organizowanie wystaw kulturalnych, akcji propagandowych na rzecz ochrony ekologii i zwierząt oraz ochrony ich środowiska, w tym także za pośrednictwem prasy, radia, telewizji oraz wszelkich wydawnictw, - prowadzenie wykładów i szkoleń z zakresu metod nowoczesnej i humanitarnej hodowli, ekologicznych sposobów żywienia zwierząt, 3 .) Działalność charytatywna poprzez: - prowadzenie schronisk dla zwierząt porzuconych, przekazanych Fundacji w formie darowizny lub wykupionych przez Fundację, - nabywanie zwierząt chorych, starych i maltretowanych, w tym koni rzeźnych, - diagnostyka, leczenie i rehabilitacja zwierząt pozyskanych przez Fundację, - współpracę ze schroniskami komunalnymi, 4 .) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrona i promocja zdrowia, w tym w szczególności poprzez rehabilitację za pomocą relacji ze zwierzętami, 5 ) Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zapobieganie okrucieństwu wobec zwierząt, resocjalizację młodzieży trudnej, dzięki kontaktom ze zwierzętami a także organizowanie zajęć dla dzieci ze środowisk ubogich i rodzin patologicznych i ich angażowanie w akcje ratowania zwierząt i pomoc dla zwierząt uratowanych, 6 ) Wspieranie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 7 \) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie wykorzystania przyrody i środowiska naturalnego oraz rekreacji z udziałem zwierząt zdrowych i nadających się do pracy, 8 ) Działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności poprzez podejmowanie współpracy z władzami oświatowymi w celu wychowywania młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt, poszanowania dla środowiska naturalnego, a także wspieranie programów naukowo-badawczych z zakresu humanitarnej hodowli, transportu i uboju zwierząt, 9 \) Promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję