Pomóż nam pomagać!

FUNDACJA KAPUCYŃSKA IM. BŁ. ANICETA KOPLIŃSKIEGO

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1,5%: Cela statutowe fundacji

KRS: 0000373790

Fundacja Kapucyńska powstała w 2010 r. w celu niesienia pomocy potrzebującym. Miejscem, z którego wyrasta jej misja, jest Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Warszawie oraz działająca przy nim Jadłodajnia na Miodowej.

Jadłodajnia codziennie wydaje około 200 obiadów. W każdą środę organizujemy spotkanie z kulturą dla bezdomnych, w czwartki jest spotkanie ze Słowem Bożym - rozmowy, konferencje, dzielenie; w piątki mamy manufakturę - bezdomni robią rękodzieło.

Kilka słów o naszej organizacji

CELE STATUTOWE FUNDACJI Głównymi celami statutowymi jest działalność charytatywna na rzecz osób ubogich, chorych, cierpiących, bezdomnym, pomoc humanitarna i społeczna, a także zbieranie funduszy na Budowę Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Przedmiotem i celem podstawowej działalności Fundacji jest pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych oraz prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży produktów Fundacji, która opiera się na sprzedaży różańców, mydełek "Nadzieja" oraz świadczeniu usług terapeutycznych. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z: a\) darowizn, spadków i zapisów, b) dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych, c\) subwencji od osób prawnych, d\) odsetek bankowych, e\) ze zbiórek i imprez publicznych, f) prowadzonej działalności gospodarczej. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów i subwencji mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej. Zarząd Fundacji może nie przyjąć warunku ofiarodawcy. W takim przypadku Fundacja zwraca ofiarodawcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy zgodnie ze statutem Fundacji.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy