Kilka słów o naszej organizacji

Organizowanie własnych i wspieranie istniejących działań przyczyniających się do podtrzymania i rozwoju spójności społecznej w oparciu o chrześcijańskie wartości. Propagowanie postaw zgodnych z autorytetem Pisma Św.i będących odzwierciedleniem wartości biblijnych w zakresie moralności i etyki.Prowadzenie i wspieranie działalności prewencyjnej w zakresie patologii zjawisk społecznych i chorób społecznych. Wspieranie rozwoju i ochrona instytucji rodziny. Wspieranie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej. Organizacja i wspieranie różnych form aktywności dla dzieci, młodzieży i dorosłych w celu przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i wyobcowania społecznego.Wzmacnianie więzi społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnot lokalnych. Działalność charytatywna. Wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.Promocja zatrudnienia i aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy.Organizowanie własnych i wspieranie istniejących działań przyczyniających się do podtrzymania i rozwoju spójności społecznej w oparciu o chrześcijańskie wartości. Propagowanie postaw zgodnych z autorytetem Pisma Św.i będących odzwierciedleniem wartości biblijnych w zakresie moralności i etyki.Prowadzenie i wspieranie działalności prewencyjnej w zakresie patologii zjawisk społecznych i chorób społecznych. Wspieranie rozwoju i ochrona instytucji rodziny. Wspieranie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej. Organizacja i wspieranie różnych form aktywności dla dzieci, młodzieży i dorosłych w celu przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i wyobcowania społecznego.Wzmacnianie więzi społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnot lokalnych. Działalność charytatywna. Wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.Promocja zatrudnienia i aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy.Organizowanie własnych i wspieranie istniejących działań przyczyniających się do podtrzymania i rozwoju spójności społecznej w oparciu o chrześcijańskie wartości. Propagowanie postaw zgodnych z autorytetem Pisma Św.i będących odzwierciedleniem wartości biblijnych w zakresie moralności i etyki.Prowadzenie i wspieranie działalności prewencyjnej w zakresie patologii zjawisk społecznych i chorób społecznych. Wspieranie rozwoju i ochrona instytucji rodziny. Wspieranie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej. Organizacja i wspieranie różnych form aktywności dla dzieci, młodzieży i dorosłych w celu przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i wyobcowania społecznego.Wzmacnianie więzi społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnot lokalnych. Działalność charytatywna. Wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.Promocja zatrudnienia i aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy.Organizowanie własnych i wspieranie istniejących działań przyczyniających się do podtrzymania i rozwoju spójności społecznej w oparciu o chrześcijańskie wartości. Propagowanie postaw zgodnych z autorytetem Pisma Św.i będących odzwierciedleniem wartości biblijnych w zakresie moralności i etyki.Prowadzenie i wspieranie działalności prewencyjnej w zakresie patologii zjawisk społecznych i chorób społecznych. Wspieranie rozwoju i ochrona instytucji rodziny. Wspieranie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej. Organizowanie własnych i wspieranie istni

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy