Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1,5%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu jest realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury publicznej w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji w środowisku, rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, wyrabianie nawyków aktywnego wypoczynku poprzez sport masowy oraz wyczynowy, poprawianie poziomu sprawności fizycznej i psychicznej oraz kondycji zdrowotnej członków i mieszkańców. Celem działalności Klubu jest również tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury oraz branie czynnego udziału w rozwoju kulturalnym i społeczno-gospodarczym sołectwa Wólka Pełkińska i gminy Jarosław. Klub realizuje swoje cele stosując następujące środki działania: a. Organizuje sekcje sportowe różnych dyscyplin sportu, tworzy grupy drużyny i zespoły ćwiczące, b. Organizuje szkolenia sportowe, treningi, zgrupowania, obozy i inne zajęcia sprawnościowe, c. Organizuje zawody i imprezy sportowe oraz bierze udział w zawodach i imprezach organizowanych przez organy administracji rządowej, samorządowej i inne podmioty, d. Propaguje wśród członków i mieszkańców wychowanie sportowe oparte na zasadach kultury, e. Organizuje kursy, seminaria i zloty zawodników, instruktorów i działaczy, f. Zarządza posiadanymi obiektami, urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi dbając o ich stan, modernizację, remont i rozbudowę, g. Współdziała z własnymi instytucjami i organizacjami, a także organami państwowymi oraz samorządowymi w zakresie rozwoju dyscyplin sportu oraz form aktywnego wypoczynku, h. Rozwija indywidualną aktywność kulturalną i prowadzi różne formy aktywnego wypoczynku, i. Rozwija indywidualną aktywność kulturalną i prowadzi różne formy edukacji kulturalnej.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję