Kilka słów o naszej organizacji

Celem Stowarzyszenia "Przyjaciele Świata" jest zrzeszanie ludzi dobrej woli dla wyzwalania i wspierania inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy kondycji ludzkiej we współczesnym świecie, a także wspólnego niesienia pomocy osobom potrzebującym, organizacjom prowadzącym działalność charytatywną i dobroczynną oraz placówkom i instytucjom dbającym o człowieka na wszelkich płaszczyznach jego życia, a także wspierania inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy kondycji życia zwierząt, wspólnego niesienia pomocy zwierzętom, organizacjom prowadzącym działalność charytatywną, dobroczynną oraz placówkom i instytucjom dbającym o zwierzęta na wszelkich płaszczyznach ich życia.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy