Kilka słów o naszej organizacji

Celem Fundacji jest 1 .niesienie pomocy finansowej placówkom prowadzącym działalność na rzecz dzieci. 2 .niesienie pomocy prawnej osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, ofiarom przestępstw, ofiarom przemocy w rodzinie 3 .opieka i edukacja osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy