Kilka słów o naszej organizacji

Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych a w szczególności: 1 . tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom, 2 . ochrona dzieci przed patologią, wykluczeniem społecznym, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją oraz wszelkimi formami przemocy, wykorzystywania i krzywdzenia dzieci, 3 . łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci i zapobieganie ich marginalizacji, 4 . wyrównywanie startu i szans życiowych dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy