Kilka słów o naszej organizacji

Celem działania Fundacji jest: 1 .pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz osobom niepełnosprawnym, osobom w podeszłym wieku i osobom niedołężnym, a także wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 2 .działalność charytatywna, 3 .ochrona i promocja zdrowia, 4 .działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, 5 .nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 6 .promocja i organizacja wolontariatu, 7 .wspieranie i kreowanie działalności artystycznej, zawodowej i kulturalnej osób niepełnosprawnych i na rzecz osób niepełnosprawnych, 8 .Pomoc dla starych ,chorych lub zniedołężniałych zwierząt, 9 .Popularyzacja, organizacja i rozwój jeździectwa osób niepełnosprawnych

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy