Pomóż nam pomagać!

FUNDACJA "MAM DOM"

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1,5%: Cele statutowe Fundacji Mam Dom

KRS: 0000288756

Celem działania Fundacji jest:
- pomoc dzieciom, które wymagają specjalistycznej opieki medycznej, szczególnie tym pozbawionym opieki rodzicielskiej;
- pomoc rodzinom naturalnym, zastępczym i adopcyjnym w postaci poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego, prawnego, medycznego, terapii krótkoterminowej;
- pomoc kobietom w ciąży społecznie problemowej.

Nasza strona www: www.mamdom.org

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy