Kilka słów o naszej organizacji

1 ) działanie na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych we wszystkich sprawach życiowych, inicjowanie i organizowanie wzajemnej samopomocy w dążeniu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie; 2 ) podejmowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym poprzez prowadzenie działalności charytatywnej; 3 ) organizowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony i promocji zdrowia; 4 \) inicjowanie programów profilaktycznych, antyalkoholowych i przeciwdziałających wszelkim uzależnieniom dzieci i młodzieży; 5 ) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, krajoznawstwa tak dla członków Stowarzyszenia jak i dla osób niezrzeszonych; 6 \) promocja i organizacja wolontariatu; 7 ) organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury fizycznej i sportu; 8 ) podejmowanie zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 9 ) kultywowanie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej;

Dane naszego OPP

  • KRS: 0000287668
  • www: http://
  • e-mail: srdion@onet.pl
  • Adres: UL. FARBIARSKA 20, 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy