Kilka słów o naszej organizacji

1. Rozwój Katedry Opolskiej. 2. Renowacja i konserwacja katedry oraz bieżące utrzymanie jej w dobrym stanie technicznym. 3. Upowszechnienie wiedzy o Katedrze o jej historii i tradycji oraz osobach prowadzących w przeszłości w jej murach działalność duszpasterską. 4. Pielęgnowanie tradycji działalności duszpasterskiej Katedry Opolskiej. 5. Zrzeszanie się osób organizatorów wszelkiej pomocy na rzecz Katedry Opolskiej. 6. Niesienie wszelkiej pomocy ludziom potrzebującym. 7. Działalność pożytku publicznego w szczególności działalność charytatywna. 8. Współdziałanie z organizacjami, których cele są zbieżne ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy