Nasza strona www: www.fgzs.org

Kilka słów o naszej organizacji

1 . Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej 2 . Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim 3 . Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej 4 . Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 5 . Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo- techniczna, oświatowa, kulturalna, zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i inwalidów. 6 . Pomoc w znoszeniu barier architektonicznych 7 . Wzajemnej pomocy w pokonywaniu i leczeniu dystrofii mięśniowej.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy