Pomóż nam pomagać!

FUNDACJA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI "CANIS"

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1,5%: Fundacja Canis

KRS: 0000128172

Fundacja CANIS działa na terenie Warszawy na rzecz bezdomnych zwierząt, głównie kotów i psów, została założona 15 lipca 1992 r. przez Danutę Skarbek. Powstała z potrzeby niesienia pomocy niechcianym, zagubionym, wyrzucanym zwierzętom; w odpowiedzi na stale pogarszające się warunki ich bytowania w mieście.

Nasza strona www: http://canis.org.pl/

Kilka słów o naszej organizacji

Propagowanie wśród społeczeństwa zasad zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Zwierząt oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem a w szczególności: 1 . Działanie w celu zwiększenia wśród społeczeństwa zrozumienia dla zwierząt. 2 . Wspieranie , stwarzanie wszystkim zwierzętom możliwie jak najlepszych warunków życia i zachowania ich naturalnych instynktów. 3 . Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami . 4 . Zapobieganie i zwalczanie fizycznego i psychicznego znęcania się nad zwierzętami oraz niewłaściwego obchodzenia się z nimi. 5 . Propagowanie praw, które zabraniają wykorzystywanie zwierząt do przeprowadzania eksperymentów sprawiających ból i cierpienie. 6 .Podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt i zajmowanie czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy