Pomóż nam pomagać!

STOWARZYSZENIE POMOCY "RUBIEŻ"

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1,5%: Działalność charytatywna,opieka nad miejscami pamięci narodowej na Kresach, kolonie dzieciom

KRS: 0000092389

Działalność charytatywna na rzecz niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych, kombatantów, dzieci w woj.podlaskim i na dawnych Kresach, pomoc podlaskiej służbie zdrowia, pomoc placówkom oświatowym na Białorusi, Litwie, Ukrainie prowadzących naukę języka polskiego. Odbudowa XVII wiecznego klasztoru Brygidek w Grodnie i utworzenie tam muzeum Diecezji Grodzieńskiej, Domu Miłosierdzia, miejsca spotkań i kultury dla mniejszości polskiej oraz turystów.Organizacja integracyjnych kolonii ubogim dzieciom z województwa podlaskiego oraz dzieciom z polskich rodzin na Białorusi

Nasza strona www: www.rubiez.org

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy