Każdy kto chciałby przekazać 1% podatku na wsparcie działalności szkoleniowej i sportowej Aeroklubu Rybnickiego Okręgu Węglowego może skorzystać z darmowej aplikacji e-pity i rozliczyć się przez internet. Będziemy wdzięczni wszystkim darczyńcom za okazaną pomoc.
Pamiętaj, przekazanie 1% nic nie kosztuje!

Nasza strona www: www.aeroklub.rybnik.pl

Kilka słów o naszej organizacji

1 . STWARZANIE WARUNKÓW DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LOTNICZEJ PRZEZ CZŁONKÓW AEROKLUBU; 2 . SZKOLENIE LOTNICZE I DOSKONALENIE UMIEJETNOŚCI LOTNICZYCH; 3 . UPOWSZECHNIANIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI I DOBRYCH PRAKTYK W LOTNICTWIE, W SZCZEGÓLNOSCI DOTYCZACYCH BEZPIECZENSTWA LOTNICZEGO; 4 . INTEGRACJA SRODOWISKA LOTNICZEGO I SYMPATYKÓW LOTNICTWA; 5 . PROMOCJA LOTNICTWA; 6 . WSPIERANIE ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ W LOTNICTWIE, W SZCZEGÓLNOSCI W ZAKRESIE SPORTU LOTNICZEGO; 7 . WSPIERANIE I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY LOTNICZEJ; 8 . REPREZENTOWANIE INTERESÓW CZŁONKÓW AEROKLU0c068 WOBEC WŁADZ INSTYTUCJI KRAJOWYCH I MIEDZYNARODOWYCH; 9 . DZIAŁANIE NA RZECZ UŁATWIEN W LOTNICTWIE CYWILNYM; 10 . PIELEGNOWANIE NARODOWYCH TRADYCJI LOTNICZYCH, PIELEGNOWANIE POLSKOSCI JAKO CZYNNIKA ROZWOJU SWIADOMOSCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ; 11 . PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W LOTNICTWIE ORAZ AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB POZOSTAJACYCH BEZ PRACY LUB ZAGROZONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY; 12 . PODEJMOWANIE ORAZ WSPIERANIE INICJATYW SZKOLENIA, EDUKACJI, WYCHOWANIA, KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEZY W POWIAZANIU Z LOTNICTWEM I MODELARSTWEM LOTNICZYM; 13 . WSPOMAGANIE ROZWOJU TECHNIKI LOTNICZEJ, WYNALAZCZOSCI I INNOWACYJNOSCI W LOTNICTWIE ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE I WDRAZANIE NOWYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH W DZIAŁALNOSCI LOTNICZEJ; 14 . UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I UMIEJETNOSCI NA RZECZ OBRONNOSCI PANSTWA, DZIAŁANIE NA RZECZ RATOWNICTWA, OCHRONY LUDNOSCI, POMOCY OFIAROM KATASTROF I KLESK ZYWIOŁOWYCH; 15 . SZKOLENIE I DOSKONALENIE UMIEJETNOSCI CZŁONKÓW ORGANIZACJI DLA POTRZEB LOTNICTWA WOJSKOWEGO I PANSTWOWEGO, TRANSPORTU LOTNICZEGO, RATOWNICTWA I SŁUZ0011 PANSTWOWYCH; 16 . PROMOCJA I ORGANIZOWANIE WOLONTARIATU W DZIAŁALNOSCI LOTNICZEJ.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy